Liikennepalvelulain tietoja koskevat säännökset voimaan 1.1.2018

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2017 14.44
Uutinen

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöiset liikennepalvelut.

Liikennepalvelulain tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2018. Laki tulee muilta osin voimaan 1.7.2018.

Liikennepalvelulailla avataan liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot. Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajan on tarjottava liikkumispalvelua koskevat olennaiset reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta-, esteettömyys- ja saatavuustiedot. Tiedot on tarjottava avoimen rajapinnan kautta ja koneluettavassa vakiotietomuodossa. Rajapinnat tulee tarjota oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin kaikille eri toimijoille. Valtioneuvoston asetuksella liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista (643/2017) on avattavat tiedot määritelty tarkemmin. Asetus tulee myös voimaan vuodenvaihteessa.

Liikenneviraston tulee tarjota etupäässä pienten toimijoiden tarpeisiin tekninen palvelu, jolla tietojen toimittaminen voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa.

Liikennepalvelulaissa säädetään myös lippu- ja maksujärjestelmien yhteen toimivuudesta. Tie- ja raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajan on avattava lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapinta toisille liikkumispalvelun tarjoajille niin, että sitä kautta voidaan hankkia kertamatkaan oikeuttava matkalippu. Tavoitteena on, että matkustajalle voidaan tarjota ovelta ovelle ulottuvia matkaketjuja. Rajapinnan avaamisvaatimuksesta voivat kuitenkin pienet, paikalliset yritykset poiketa.

Liikennepalvelulain toinen vaihe on eduskunnan käsiteltävänä. Siinä jatketaan tietojen avaamista liikkumispalveluiden käyttöä koskevan tiedon osalta ja helpotetaan matkaketjujen ja yhdistettyjen palveluiden tarjoamista.