Liikennepalvelulain ja raideliikennelain muutokset voimaan vuodenvaihteessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2020 14.01 | Julkaistu suomeksi 30.12.2020 klo 15.05
Tiedote
Mies juna-asemalla maski kasvoilla (Kuva: Katri Lehtola/Keksi)
Mies juna-asemalla maski kasvoilla (Kuva: Katri Lehtola/Keksi)

Koronatilanteen vuoksi liikennepalvelulakiin ja raideliikennelakiin tehdyt muutokset tulevat voimaan pääosin 1. tammikuuta 2021. Osa liikennepalvelulain muutoksista on luonteeltaan teknisiä.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 30. joulukuuta 2020.

Covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseen varaudutaan laajentamalla väliaikaisesti henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijoita koskeva varautumisvelvollisuus pienempiin toimijoihin, kuten taksiliikenteen toimijoihin ja toimijoihin, joilla on liikennekäytössä 15 tai vähemmän kuin 15 linja-autoa, ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää. Tavaraliikenneluvan haltijoista laajennus koskee vain niitä, jotka harjoittavat myös henkilökuljetusta. Varautumisvelvollisuus on ehdollinen.

Henkilöliikenteen kuljetuspalveluiden tarjoajien tulee ilmoittaa joukkoliikenteen muutoksista covid-19-epidemian aikana normaalin 60 päivän sijasta viimeistään viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista. Lisäksi lisätään Liikenne- ja viestintäviraston määräyksenantovaltaa pidentää laivaväen kelpoisuustodistusten voimassaoloaikaa.

Edellä mainitut koronatilanteeseen liittyvät poikkeussäännökset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

Muut muutokset koskevat laivaväen pätevyyksiä, liikkumisen tietopalveluja, julkisia hankintoja, joukkoliikennerahoituksen ohjausta sekä sisävesien ammattipätevyysdirektiivin ja merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivin muuttamista koskevan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa.

Raideliikennelain ja siihen liittyvät liikennepalvelulain muutokset johtuvat EU:n neljännen rautatiepaketin nojalla annetuista täytäntöönpanoasetuksista. Lakimuutoksilla selvennetään lupavaatimuksia. Turvallisuustodistusta ei jatkossa edellytetä sellaiselta kalustoyksikön liikuttamiselta, jolloin kalustoa siirretään ja jota varten rataverkko tai sen osa on suljettu muulta liikenteeltä.

Covid-19-epidemiaan liittyen Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan oikeus keskeyttää raideliikenne tai rajoittaa sitä vakavissa normaaliolojen häiriötilanteissa, kuten koronaviruksen aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Muutos on osa kokonaisuutta, jonka avulla jatkossa pyritään varautumaan koronaepidemian kaltaisiin poikkeustilanteisiin normaalin lainsäädännön antamilla valtuuksilla ilman, että olisi turvauduttava valmiuslakiin.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916 (liikennepalvelulaki, 31.12. alkaen)

liikenneneuvos Risto Saari, puh. 040 829 8132 (raideliikenne)