Liikenneneuvostossa käsitellään ilmastotoimia koskevaa 55-valmiuspakettia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2021 16.49 | Julkaistu suomeksi 9.12.2021 klo 12.52
Tiedote
EU:n ja Suomen liput (Kuva: Shutterstock)
EU:n ja Suomen liput (Kuva: Shutterstock)

EU:n liikenneneuvosto järjestetään 9.12.2021 Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa pysyvän edustajan sijainen Tuuli-Maaria Aalto.

Liikenneneuvostossa käsitellään ilmastotoimia koskevaa 55-valmiuspakettia ja siihen liittyviä asetusehdotuksia.

Puheenjohtaja esittelee edistymisraportin 55-valmiuspaketista. Suomi kannattaa määrätietoisia toimia, joilla EU saavuttaa vähintään 55 prosentin päästövähennyksen vuoteen 2030 mennessä ja ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Liikenteellä on tavoitteen saavuttamisessa merkittävä rooli.

Suomi on pitänyt tärkeänä, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla ennen vuotta 2050. EU:n 55-valmiuspakettiin sisältyvillä ehdotuksilla on yhteis- ja ristikkäisvaikutuksia, jotka on otettava kokonaisuutena huomioon.

Liikenneneuvostossa käydään periaatekeskustelu ja kuullaan tilannekatsaus kolmesta Euroopan komission asetusehdotuksesta.

Keskustelua käydään ehdotuksesta asetukseksi uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistämisestä EU:n alueella (ReFuelEU Aviation). Ehdotus sisältää lentopolttoaineen jakelijoihin kohdistuvan uusiutuvien lentopolttoaineiden sekoitevelvoitteen sekä lentoyhtiöihin kohdistuvan uusiutuvan lentopolttoaineen käyttövelvoitteen. Ehdotuksen tavoitteena on lentoliikenteen päästöjen kasvun päättyminen sekä lentoliikenteen tasapuolisen kilpailuaseman edistäminen.

Suomi pitää tärkeänä, että lentoliikenteen päästövähennystoimet ovat kunnianhimoisia, mutta samalla varmistetaan eurooppalaisen lentoliikenteen kilpailukyky globaaleilla markkinoilla.

Neuvostossa keskustellaan myös uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä meriliikenteessä koskevasta asetusehdotuksesta (FuelEU Maritime). Ehdotus edellyttää, että meriliikenteessä lisätään vähitellen uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden osuutta vuosina 2025-2050. Aluksi tämä tarkoittanee lähinnä biopolttoaineen sekoittamista fossiiliseen polttoaineeseen ja pitemmällä tähtäimellä siirtymistä päästöttömiin polttoaineisiin tai käyttövoimiin.

Myös meriliikenteen osalta Suomi haluaa nostaa esiin 55-valmiuspaketin kokonaisvaikutukset. Merenkulun kilpailukyky ja talvimerenkulun erityisolosuhteet tulisi ottaa valmistelussa huomioon.

Lisäksi keskustellaan asetusehdotuksesta, joka koskee vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin käyttöönottoa (AFIR). Ehdotuksen tarkoituksena on edistää vaihtoehtoisiin käyttövoimiin siirtymistä kaikissa liikennemuodoissa.

Suomi kannattaa yhteisiä, kunnianhimoisia tavoitteita vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurille eri liikennemuodoissa. Erityisesti raskaan tieliikenteen ja vedyn jakeluinfrastruktuuria koskeviin vaatimuksiin tarvitaan kuitenkin joustoa. Infrastruktuurin tulisi rakentua sinne, missä sille on kysyntää.

Lisätietoja:

ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101