Liikenneministerit sopivat uusien polttoaineiden edistämistoimista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2013 18.53
Tiedote

EU:n liikenneministerineuvosto on päässyt yhteisymmärrykseen uusien polttoaineiden edistämistoimista. Tavoitteena on EU:n öljyriippuvuuden ja liikenteen päästöjen vähentäminen.

Ministerit sopivat sähkön, vedyn, nesteytetyn maakaasun ja paineistetun maakaasun jakeluverkoston luomisesta vuoteen 2030 mennessä. Direktiivissä määrätään myös polttoaineiden jakelua koskevista standardeista. Sovittu sähköautojen latausmalli mahdollistaa yhteiskäyttöisen latausasemaverkoston rakentamisen Eurooppaan.

Komission alkuperäiseen ehdotukseen nähden vaatimustasoa on merkittävästi laskettu, sillä jäsenmaiden enemmistö halusi kansallisesti päättää polttoaineiden jakelun kattavuudesta ja polttoaineiden saatavuudesta.

Suomi tuki vahvasti komission pyrkimystä yhtenäisen ja kattavan vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun järjestämiseksi Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Riittävän selvä ja tavoitteellinen päätös jäsenmaiden sitoumuksista olisi tarpeen investointien käynnistämiseksi, korosti Suomi.

Suomi katsoi, että euroopanlaajuinen jakeluverkko on tarpeen erityisesti nesteytetyn maakaasun käytön edistämiseksi. Erityisesti merenkulussa on tärkeää löytää uusia keinoja saavuttaa päästövähennystavoitteet ja samalla varmistaa kilpailukyky. Nesteytetyn maakaasun käyttö on yksi keino tähän. Suomi korosti tarvetta edistää sen käyttöönottoa pikaisesti, erityisesti vuonna 2015 voimaan tulevien alusten rikkipäästörajojen vuoksi.

Suomi oli erittäin tyytyväinen siihen, että sähkön jakelua koskevat säännökset mahdollistavat sopimusmallin, jossa asiakkaat voivat käyttää kaikkia jakeluasemia ilman erillistä sopimusta ja jakeluasemien hallinnoijat huolehtivat maksujen tasaamisesta keskenään. Sähköisen liikenteen katsotaan vauhdittavan myös tietoliikenteen hyödyntämistä liikenteessä ja ajoneuvoissa.

Neuvottelut direktiivin sisällöstä jatkuvat Euroopan parlamentin kanssa tavoitteena päästä asiasta sopimukseen kevään 2014 aikana ennen parlamenttivaaleja.

Ministerineuvostossa kuultiin myös tilannekatsaus lentomatkustajien oikeuksia selventävän lainsäädäntöhankkeen tilanteesta. Tavoitteena on parantaa lentomatkustajien oikeuksia ja samalla ottaa huomioon nykysääntelyä paremmin lentoyhtiöiden taloudellinen tilanne.

Neuvostossa kuultiin myös puheenjohtajan tilannekatsaus siitä, miten Euroopan rautatieviraston tehtävien muuttamista koskevan asetusehdotuksen käsittely on edennyt.

Komissio informoi ministerineuvostoa lentoliikenteen päästökaupan tämän hetken tilanteesta.

Lisätietoja: ylijohtaja Minna Kivimäki, p. +358 40 754 9871, kansainvälisten asioiden neuvos Laura Eiro, p. +358 40 096 9293