Liikenneministerit keskustelevat liikenteen roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2019 10.37 | Julkaistu suomeksi 19.9.2019 klo 10.52
Tiedote
Ministeri Sanna Marin (Kuva: VNK/Laura Kotila)
Ministeri Sanna Marin (Kuva: VNK/Laura Kotila)

Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuvat Brysselissä 20.9.2019. Kokouksen puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. Kyseessä on ensimmäinen liikenneneuvoston kokous Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Liikenneneuvostossa keskustellaan liikenteen roolista EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiassa. Ministerit keskustelevat siitä, miten päästöjä voitaisiin vähentää tieliikenteessä, meriliikenteessä ja lentoliikenteessä.

- EU:n neuvoston puheenjohtajana haluamme vahvistaa EU:n asemaa globaalina ilmastojohtajana. Haluamme kaikin tavoin edistää sitä, että EU olisi hiilineutraali vuonna 2050, toteaa ministeri Marin.

- Liikenteen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on keskeinen. Liikenteen päästövähennysten tarve tulee vaikuttamaan monin eri tavoin liikennepolitiikkaan tulevina vuosina, sanoo ministeri Marin.

- Suomen aloitteesta liikenneneuvosto käsittelee nyt ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti eri liikennemuotojen päästövähennystoimia, jatkaa ministeri Marin.

Suomi haluaa edistää sitä, että jäsenmaat voisivat saavuttaa yhteisymmärryksen EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta vuoden 2019 loppuun mennessä. Liikenneneuvostossa käytävän keskustelun on tarkoitus omalta osaltaan edistää tätä tavoitetta.

Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.-31.12.2019.

Taustaa

- Pariisin sopimus on globaali ilmastosopimus, joka tehtiin joulukuussa 2015. Sen avulla pyritään toimiin, joilla maapallon lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

- EU:n pitkän aikavälin suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi toimitetaan YK:lle vuoteen 2020 mennessä.

- Komissio antoi marraskuussa 2018 Puhdas maapallo kaikille -tiedonannon.

- Eurooppa-neuvosto kehotti kesäkuussa 2019 neuvostoa ja komissiota tehostamaan ilmastotoimia Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja:

ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen

neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, p. 050 444 0922