Kommunikationsministrarna diskuterar transportens roll i kampen mot klimatförändringar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2019 10.37 | Publicerad på svenska 19.9.2019 kl. 10.52
Pressmeddelande
Minister Sanna Marin (Bild: Statsrådets kansli/Laura Kotila)
Minister Sanna Marin (Bild: Statsrådets kansli/Laura Kotila)

Europeiska unionens kommunikationsministrar samlas i Bryssel den 20 september 2019. Ordförande för mötet är kommunikationsminister Sanna Marin. Det är det första mötet i transportrådet under Finlands EU-ordförandeskap.

Transportrådet ska diskutera transportens roll i EU:s långsiktiga klimatstrategi. Ministrarna kommer att diskutera hur utsläpp kan minskas i vägtransporter, sjöfart och luftfart.

- Som ordförande i Europeiska unionens råd vill vi stärka EU:s globala ställning som ledare i klimatfrågor. Vi vill på alla sätt bidra till att EU är klimatneutralt 2050, säger minister Marin.

- Transportens roll i bromsandet av klimatförändringar är viktig. Behovet att minska trafikutsläpp kommer att påverka transportpolitiken på många olika sätt de kommande åren, säger minister Marin.

- På initiativ av Finland behandlar transportrådet för första gången på ett övergripande sätt åtgärder för minskade utsläpp inom olika transportformer, fortsätter minister Marin.

Finland vill se till att medlemsländerna före slutet av 2019 kan uppnå samförstånd om EU:s långsiktiga klimatmål. Tanken är att den diskussion som förs i transportrådet ska bidra till detta mål.

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019.

Bakgrund

- Parisavtalet är ett globalt klimatavtal, som slöts i december 2015. Genom avtalet eftersträvas åtgärder som får den världsomfattande uppvärmningen att stanna under 1,5 grader.

- EU:s långsiktiga plan för att uppnå målet ska lämnas till FN senast 2020.

- I november 2018 antog kommissionen meddelandet En ren jord åt alla.

- Europeiska rådet uppmanade i juni 2019 rådet och kommissionen att effektivisera klimatåtgärderna så att målen enligt Parisavtalet uppnås.

Mer information:

Päivi Antikainen, direktör för klimat- och miljöenheten, tfn +358 50 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen

Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 50 444 0922