Liikennemarkkinafoorumin ensimmäinen kokoontuminen, seuraa verkkolähetystä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2019 12.13
Uutinen
MIes tilaa puhelimella kyytiä, liikennettä taustalla. (Kuva:LVM)
MIes tilaa puhelimella kyytiä, liikennettä taustalla. (Kuva:LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti helmikuun lopussa liikennemarkkinafoorumin, joka tarjoaa liikennealan toimijoille mahdollisuuden käydä keskustelua uuden liikennepalvelulain vaikutuksista. Foorumin ensimmäinen kokoontuminen on 21.5.2019 ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä kello 9.15 alkaen.

Foorumin tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä liikenteen eri toimijoiden rooleista ja toiminnasta sekä liikennepalvelulain toimialalle tarjoamista mahdollisuuksista. Foorumin tehtävänä on myös tukea liikennepalvelulain vaikutusten seurantaa.

Foorumin ensimmäisen kokoontumisen aiheina ovat katsaus liikennealan markkinatilanteeseen, lausunnoille lähtenyt luonnos liikennealan pelikirjaksi ja valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Laki liikenteen palveluista tuli pääosin voimaan 1. heinäkuuta 2018. Lain keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia liikennepalveluita ja edistää liikenteen palvelujen digitalisointia. Laki myös tukee kuljetusten tehostamista ja sitä kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.