Liikennelabra avautui: uusia liikennepalveluja odotettavissa syksyllä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2014 11.38 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan koordinoima, liikenteen sähköisiä palveluja kokeileva Liikennelabra-hanke on avautunut yrityksille. Liikennevirasto ja Trafi kumpikin valmistautuvat ostamaan yrityksiltä liikennetietopalvelua noin miljoonalla eurolla vuosina 2014 - 15. Yritykset keräävät tietoa autoilijoilta tarjoamiensa älyliikenteen palveluiden kautta. Tietojen keruu Liikenneviraston ja Trafin käyttöön perustuu palveluiden käyttäjien suostumukseen.

Liikennelabrassa kokeillaan uusia älyliikenteen palveluita, jotka helpottavat liikkumista ja viisaita liikkumisvalintoja. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi ajamista sujuvoittava liikennetieto, ajopäiväkirja tai tieto joukkoliikennepalveluista. Mahdollisesti tarjolle voi tulla myös esimerkiksi autojen etädiagnostiikka- ja etähuoltopalveluita.

Kokeiluhankkeen tavoitteena on edistää älyliikenteen palvelumarkkinan syntymistä viranomaisten, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Hankkeeseen mukaan tulevien yritysten odotetaan lanseeraavan ensimmäisiä palvelujaan alkusyksystä. Liikennelabra-hanke kestää vuoden 2015 loppuun.

Viranomaiset tekevät sopimuksen kaikkien sellaisten yritysten tai toimijoiden kanssa, jotka pystyvät tuottamaan viranomaisen tarvitsemaa liikennetietopalvelua. Sopimuskumppanit voivat olla suomalaisia tai ulkomaisia yksittäisiä yrityksiä tai yrityskonsortioita. Viranomaiset ovat määrittäneet hankinnoille tietyn vaatimus-, palvelu- ja hinnoittelutason. Hankinta toteutetaan suorahankintana.

Kerättyä tietoa käytetään uusien liikennepalvelujen suunnittelu-, selvitys- ja tutkimustehtäviä varten. Viranomaiset ottavat vastaan vain sellaista tietoa, jonka keräämiseen ja viranomaisille toimittamiseen palvelun tuottaja on saanut palvelun käyttäjän suostumuksen.

Hallitusohjelmassa painotetaan älyliikenteen merkitystä. Siihen on kirjattu, että hallitus edistää älyliikenteen uusia palveluja, taloudellista ohjausta ja innovaatioita kansallisen älyliikenteen strategian pohjalta. Tavoitteena on, että Suomeen luodaan maailman fiksuin liikennejärjestelmä, jossa liikennepolitiikka ratkoo liikkumisen ongelmia, ei vain rakenna väyliä ja liikennepalvelut ovat parempia, sujuvampia, ympäristölle ystävällisempiä ja turvallisempia. Lisäksi matkustajat ovat reaaliajassa informoituja liikenteen olosuhteista, infrastruktuuri on tehokkaassa käytössä, tehokas logistiikka parantaa kilpailukykyä ja Suomi on merkittävä toimija älyliikenteen globaaleilla markkinoilla.

Lisätietoja:

Liikenneneuvos Seppo Öörni, LVM, p. 040 577 1179
Liikenneneuvos, yksikönpäällikkö Risto Murto, LVM, p. 040 505 3320
Osastonjohtaja Juha Kenraali, Trafi, p. 029 5347 162
Yksikönpäällikkö Juuso Kummala, Liikennevirasto, p. 029 534 3548