Liikennekaaren toisen vaiheen valmistelu alkanut

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2016 16.01 | Julkaistu suomeksi 23.9.2016 klo 16.03
Uutinen

Liikennemarkkinoiden sääntely kootaan yhtenäiseksi laiksi, liikennekaareksi. Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia. Ensimmäinen vaihe annettiin eduskunnan käsittelyyn 22. syyskuuta. Siinä esitetyt muutokset kohdistuvat pääosin tieliikenteen sääntelyyn.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut liikennekaaren toisen vaiheen valmistelun. Toisessa vaiheessa liikennekaareen kootaan lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetuspalveluja koskevat säädökset. Tarkoituksena on, että nämä säädökset muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa liikennekaareen sisällytettyjen tieliikennettä koskevien säädösten kanssa. Lisäksi kuljetusalan ammattipätevyyssääntelyä uudistetaan laajemmin.

Toisessa vaiheessa parannetaan edelleen edellytyksiä liikenteen palveluiden digitalisoimiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi.

Liikennekaari valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Liikennekaarella toteutetaan hallituksen kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi.