Liikennehallinnon virastot aloittavat vuoden alussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2009 13.44
Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt, että liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallintoon perustetaan kaksi uutta virastoa, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto, vuoden 2010 alussa. Eduskunta hyväksyi liikennehallinnon uusia virastoja koskevat lait, joissa säädetään muun muassa virastojen toimialasta ja tehtävistä.

Valtioneuvosto esitti virastojen hallintolakien vahvistamista torstaina 12. marraskuuta 2009. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 13. marraskuuta 2009.

Liikennevirasto muodostuu Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon toimintojen yhdistämisestä. Liikenteen turvallisuusvirasto muodostuu Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoimintojen yhdistämisestä.

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kokonaisvaltaista liikennepolitiikan valmistelua ja liikennejärjestelmän kokonaisuutta väylä- tai liikennemuotokohtaisten tarkastelun sijasta.

Virastojen perustamisen yhteydessä niiden henkilökunnasta alueellistetaan 245 henkilötyövuotta Lappeenrantaan ja Rovaniemelle vuoden 2015 loppuun mennessä. Alueellistamisen jälkeen Liikenneviraston henkilöstöstä 47 prosenttia ja 28 prosenttia Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Uusien virastojen pääjohtajien virat auki

Mikäli Tasavallan presidentti vahvistaa liikennehallinnon virastoja koskevat hallintolait, pitää valtioneuvosto ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään virastojen pääjohtajien virkoja koskevat hallintoasetukset.

Valtioneuvosto nimittää pääjohtajat viiden vuoden määräajaksi 1.1.2010 alkaen.

Molempien virastojen pääjohtajien virat tulevat avoimeen hakuun. Hakuilmoitukset pääjohtajien viroista kelpoisuusehtoineen tulevat liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivulle (www.lvm.fi) valtioneuvoston istunnon jälkeen perjantaina 13.11.2009.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. (09) 160 28389, 0500 787 742 (pääjohtajien virat)
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030
Ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
Hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470, 040 551 8332