Liikennehallinnon uusien virastojen pääjohtajiksi 15 hakijaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2009 16.30
Tiedote

Uusien liikennehallinnon virastojen pääjohtajan virkoihin tuli yhteensä 15 hakemusta. Virkojen hakuaika päättyi 30. marraskuuta.

Hakemuksen Liikenneviraston pääjohtajan virkaan jättivät Kari Hannus, Anne Herneoja, Jukka Hirvelä, Mikael Nyberg, Kari Ruohonen, Raimo Tapio, Juhani Tervala ja Harri Yli-Villamo.

Hakemuksen Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtajan virkaan jättivät Kari Alppivuori, Minna Kivimäki, Esa Nikunen, Mikael Nyberg, Matti Tupamäki ja Kari Wihlman. Lisäksi yksi hakija ei halua nimeään julkisuuteen.

Valtioneuvosto nimittää pääjohtajat viiden vuoden määräajaksi 1.1.2010 alkaen.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallintoon perustetaan kaksi uutta virastoa, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto, vuoden 2010 alussa.

Liikennevirasto muodostuu Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon toimintojen yhdistämisestä. Liikenteen turvallisuusvirasto muodostuu Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoimintojen yhdistämisestä.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. (09) 160 28389, 0500 787 742