Generaldirektörstjänsterna vid trafikförvaltningens nya ämbetsverk fick 15 sökande

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2009 16.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Sammanlagt 15 ansökningar lämnades in till tjänsterna som generaldirektör vid de nya ämbetsverken. Ansökningstiden till tjänsterna tog slut den 30 november.

Ansökning till tjänsten som generaldirektör för Trafikverket lämades in av Kari Hannus, Anne Herneoja, Jukka Hirvelä, Mikael Nyberg, Kari Ruohonen, Raimo Tapio, Juhani Tervala och Harri Yli-Villamo.

Ansökning till tjänsten som generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket lämades in av Kari Alppivuori, Minna Kivimäki, Esa Nikunen, Mikael Nyberg, Matti Tupamäki och Kari Wihlman. Dessutom vill en person som ansökt att namnet inte nämns i offentligheten.

Statsrådet utnämner generaldirektörerna för en femårsperiod från den 1 januari 2010.

Inom kommunikationsministerets trafikförvaltning grundas två nya ämbetsverk från början av 2010: Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket

Trafikverket bildas genom att Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och funktioner från Sjöfartsverket slås ihop. Trafiksäkerhetsverket bildas genom att Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Järnvägsverket samt Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner slås ihop.


Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742