Liikennehallinnon sijoittamisselvitykset käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2008 15.55
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt uusien liikennehallinnon virastojen, väyläviraston ja liikenteen turvallisuusviraston sijoittamisselvitysten tekemisen.

Tulevan väyläviraston sijoittamispaikkoina vertaillaan pääkaupunkiseudun lisäksi Lappeenrantaa ja Rovaniemeä. Liikenteen turvallisuusviraston sijoittamispaikkoina puolestaan vertaillaan pääkaupunkiseudun lisäksi Kuopiota ja Kouvolaa.

Liikenteen turvallisuusviraston osalta selvitetään lisäksi meriturvallisuuden toimintojen alueellistamista Kotkaan. Väyläviraston osalta selvitetään myös hajasijoitettua mallia, jossa väyläviraston teknisiä palvelutehtäviä alueellistettaisiin Rovaniemelle tai Lappeenrantaan.