Utredningarna om placeringen av trafikförvaltningen inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2008 15.55 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

Kommunikationsministeriet har satt igång arbetet för att utreda placeringen av de nya ämbetsverken inom trafikförvaltningen, trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket.

Som placeringsorter för det kommande trafikledsverket jämför man förutom huvudstadsregionen Villmanstrand och Rovaniemi. För trafiksäkerhetsverkets del jämför man som placeringsorter förutom huvudstadsregionen Kuopio och Kouvola.

Beträffande trafiksäkerhetsverket utreder man dessutom en regionalisering av funktionerna inom sjösäkerheten till Kotka. För trafikledsverkets del utreder man också en decentraliserad modell, där trafikledsverkets tekniska tjänsteuppdrag utregionaliseras till Rovaniemi eller Villmanstrand.