Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio uudistuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2024 14.32
Tiedote
Kuvassa liikenne- ja viestintäministeriön organisaatiokaavio
Liikenne- ja viestintäministeriö 1.4.2024 alkaen

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa olla entistä yhtenäisempi ministeriö, toimia joustavasti ja tehostaa toimintaansa. Toimintaympäristön muuttuessa on ministeriölläkin tarve kehittää toimintatapojaan.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriön organisaatiota uudistetaan kahdessa vaiheessa. Uudella organisaatiorakenteella tavoitellaan myös hallitusohjelman edellyttämiä säästöjä sekä tuottavuuden ja tehokkuuden paranemista.

Ministeriössä on jatkossa kolme osastoa: konserniohjausosasto, tieto- ja turvallisuusosasto sekä verkko- ja palveluosasto. Nykyinen palveluosasto lakkautetaan ja sen yksiköt siirretään sellaisinaan muille ministeriön osastoille.

Valtioneuvosto antoi asetuksen ministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta ja liikenne- ja viestintäministeriö antoi asetuksen ministeriön työjärjestyksestä annetun asetuksen muuttamisesta 14.3.2024.

Muutokset tulevat voimaan 1.4.2024. 

Mitä seuraavaksi?

Organisaatiouudistuksen toisen vaiheen aikana tarkastellaan ministeriön osastojen ja yksiköiden tehtäviä ja yksiköiden rakenteita koko ministeriön osalta.

Uudistuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 alkupuolella.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Marlene Suominen, p. 0295 342 190, [email protected]