Kommunikationsministeriet omorganiseras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2024 14.32 | Publicerad på svenska 14.3.2024 kl. 14.36
Pressmeddelande
Kommunikationsministeriet från och med 1.4.2024

Kommunikationsministeriet vill vara ett allt enhetligare ministerium, agera flexibelt och effektivisera sin verksamhet. När omvärlden förändras behöver också ministeriet utveckla sina verksamhetssätt.

För att uppnå dessa mål ska ministeriet omorganiseras i två faser. Med den nya organisationsstrukturen eftersträvas också de besparingar som regeringsprogrammet förutsätter och förbättrad produktivitet och effektivitet.

Ministeriet har i fortsättningen tre avdelningar: avdelningen för koncernstyrning, avdelningen för information och säkerhet samt avdelningen för nät och tjänsteproduktion. Den nuvarande avdelningen för tjänsteproduktion läggs ned och dess enheter överförs som sådana till de andra avdelningarna vid ministeriet.

Statsrådet utfärdade en förordning om ändring av förordningen om ministeriet och kommunikationsministeriet utfärdade en förordning om ändring av förordningen om ministeriets arbetsordning den 14 mars 2024.

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2024. 

Vad händer härnäst?

Under den andra fasen av organisationsreformen ser ministeriet över uppgifterna vid ministeriets avdelningar och enheter, och enheternas strukturer för hela ministeriets del.

Reformen ska vara klar under början av 2025.

Mer information

Marlene Suominen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 190, [email protected]