Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio muuttuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2011 12.01 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.16
Uutinen

Lokakuun 1. päivästä lähtien astuu voimaan liikenne- ja viestintäministeriön uusi työjärjestys ja sen mukainen organisaatio. Ministeriön perusrakenne pysyy ennallaan, mutta osastojen sisälle tulee uusia yksiköitä. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja selkeyttää ministeriön toimintaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön yksiköt ja yksiköiden päälliköt 1. lokakuuta 2011 alkaen:

Liikennepolitiikan osasto
osastopäällikkö Minna Kivimäki

Liikennehallinnon ohjaus, yksikön päällikkö Sabina Lindström
Liikennealan strategia, yksikön päällikkö Mikael Nyberg
Liikennemarkkinat, yksikön päällikkö Tero Jokilehto
Liikenteen turvallisuus ja ympäristö, yksikön päällikkö Silja Ruokola
Liikenteen hallinta, yksikön päällikkö Risto Murto

Viestintäpolitiikan osasto
osastopäällikkö Juhapekka Ristola

Viestintämarkkinat, yksikön päällikkö Olli-Pekka Rantala
Viestinnän peruspalvelut, yksikön päällikkö Laura Vilkkonen
Internetpalvelut, yksikön päällikkö Kirsi Miettinen

Yleinen osasto
osastopäällikkö Pekka Plathan

Talousyksikkö, yksikön päällikkö Jaana Kuusisto
Hallintoyksikkö, yksikön päällikkö Päivi Viippola
Kehittämisyksikkö, yksikön päällikkö Mika Mäkilä
Turvallisuusyksikkö, yksikön päällikkö Rauli Parmes

Ministeriön viestintä
viestintäjohtaja Taina Pieski