Kommunikationsministeriets organisation ändras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2011 12.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Den 1 oktober träder kommunikationsministeriets nya arbetsordning i kraft och därmed ändras också ministeriets organisation. Ministeriets grundstruktur förblir oförändrad, men avdelningarna får nya enheter. Avsikten med reformen är att effektivisera och klarlägga ministeriets verksamhet.

Kommunikationsministeriets enheter och enhetschefer från och med den 1 oktober 2011 är följande:

Trafikpolitiska avdelningen
avdelningschef Minna Kivimäki

Styrning av trafikförvaltningen, enhetschef Sabina Lindström
Strategier på transportområdet, enhetschef Mikael Nyberg
Transportmarknaden, enhetschef Tero Jokilehto
Säkerhet och miljö på transportområdet, enhetschef Silja Ruokola
Trafikledning, enhetschef Risto Murto

Kommunikationspolitiska avdelningen
avdelningschef Juhapekka Ristola

Kommunikationsmarknaden, enhetschef Olli-Pekka Rantala
Basservicen inom kommunikation, enhetschef Laura Vilkkonen
Internettjänster, enhetschef Kirsi Miettinen

Allmänna avdelningen
avdelningschef Pekka Plathan

Ekonomienheten, enhetschef Jaana Kuusisto
Förvaltningsenheten, enhetschef Päivi Viippola
Utvecklingsenheten, enhetschef Mika Mäkilä
Säkerhetsenheten, enhetschef Rauli Parmes

Ministeriets information
informationsdirektör Taina Pieski