Kommunikationsministeriets viktigaste mål för nästa EU-valperiod har offentliggjorts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2024 14.06 | Publicerad på svenska 5.3.2024 kl. 14.34
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne katsoo kameraan
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Fanni Uusitalo/Statsrådets kansli)

Kommunikationsministeriet har berett sina viktigaste mål för att påverka Europeiska kommissionens nya femårsprogram. De är baserade på statsrådets gemensamma viktigaste mål, som fastställs i E-skrivelsen E 58/2023 rd och fördjupar dem när det gäller de frågor som hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Kommunikationsministeriet arbetar aktivt, proaktivt och föreslår lösningar i EU. Som ett led i det proaktiva påverkansarbetet i samband med Europeiska kommissionens nya femårsprogram har kommunikationsministeriet offentliggjort diskussionsunderlag om tre centrala teman. Dessa teman är:

1.    framtidssäkra hållbara transportsystem
2.    en stormakt inom digital reglering blir en supermakt inom digital tillväxt
3.    EU får en starkare roll som global ledare inom teknologi

Genomgående teman i alla mål är teknikneutralitet, ekonomisk hållbarhet, säkerhet, försörjningsberedskap och främjande av digitaliseringen.

– Finland bedriver aktivt ett proaktivt påverkansarbete i EU. Vi bedriver påverkansarbete särskilt inom de delområden av EU-politiken där Finland är en föregångare och främjar Finlands internationella konkurrenskraft genom EU, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Ett framtidssäkert europeiskt transportsystem i enlighet med Finlands vision byggs upp med hjälp av en digital och ren dubbel omställning. Kommissionen bör främja en digital omställning på alla nivåer av transportsystemet, såväl infrastruktur, data som tjänster.

Det andra av våra viktigaste mål är att göra EU till en konkurrenskraftigare och starkare marknad. EU är en global ledare inom digital reglering. På så sätt har den digitala omvälvningen påskyndats och medborgarnas rättigheter och rättvisa spelregler på marknaden säkerställts. Finland betonar att den nya kommissionen särskilt bör prioritera att EU:s regleringsmakt vänds till en stark digital tillväxt. EU bör locka investeringar och experter och skapa förutsättningar för att nyttja data och artificiell intelligens. Det bör också göras stora satsningar på cybersäkerhet.

– En växande ekonomi och ett fungerande samhälle står i centrum för digitaliseringsmålen. Vi måste satsa på kritisk kommunikationsinfrastruktur, eftersom den är avgörande med tanke på Finlands och hela EU:s strategiska konkurrenskraft, säger minister Ranne.

Det tredje av de viktigaste målen handlar om att stärka EU:s globala roll i digitala och teknologipolitiska frågor. Detta mål är gemensamt med utrikesministeriet. Den nya kommissionen bör gemensamt med EU:s höga representant ge ett meddelande om EU:s digitala diplomati. Meddelandet bör fokusera på främjandet av tekniska standarder och normer i enlighet med EU:s värderingar och intressen samt på stärkandet av en säker digital infrastruktur på global nivå gemensamt med partnerländerna. 

Mer information:

Silja Pasanen, direktör för internationella ärenden, tfn 0295 342059, [email protected] 

 

Europeiska unionen: mot strategisk konkurrenskraft Orpos regeringsprogram