Liikenne- ja viestintäministeriön avaintavoitteet seuraavalle EU-vaalikaudelle julkaistu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2024 14.06
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne katsoo kameraan
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (Kua: Fanni Uusitalo/VNK)

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut avaintavoitteensa tulevan Euroopan komission viisivuotisohjelmaan vaikuttamiseksi. Ne pohjautuvat E-kirjeessä E 58/2023 linjatuille valtioneuvoston yhteisille avaintavoitteille ja syventävät niitä LVM:n hallinnonalan asioiden osalta.

Liikenne- ja viestintäministeriö vaikuttaa EU:ssa aktiivisesti, ennakoivasti ja ratkaisuja esittäen. Osana ennakkovaikuttamista tulevan Euroopan komission viisivuotisohjelmaan liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut vaikuttamispaperit kolmesta keskeisestä aiheesta. Aiheet ovat:
 
1.    tulevaisuudenkestävä liikennejärjestelmä
2.    digisääntelyn supervallasta digikasvun supervallaksi
3.    EU:n globaalin teknologiajohtajuuden vahvistaminen.
 
Läpileikkaavina teemoina kaikissa tavoitteissa ovat teknologianeutraalisuus, taloudellinen kestävyys, turvallisuus, huoltovarmuus ja digitalisaation edistäminen.

- Suomi ennakkovaikuttaa aktiivisesti EU:ssa. Vaikutamme erityisesti niillä EU-politiikan osa-alueilla, joissa Suomi on edelläkävijä ja edistämme Suomen kansainvälistä kilpailukykyä EU:n kautta, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo.

Suomen vision mukainen tulevaisuudenkestävä eurooppalainen liikennejärjestelmä rakennetaan digitaalisen ja puhtaan kaksoissiirtymän avulla. Komission tulisi edistää digitaalista siirtymää liikennejärjestelmän kaikilla tasoilla, eli niin infrastruktuurin, datan kuin palveluidenkin tasolla.

Toinen avaintavoitteistamme on tehdä EU:sta kilpailukykyisempi ja vahvempi markkina. EU on maailmanlaajuinen johtaja digitaalisen sääntelyn alalla. Tällä on vauhditettu digitaalista murrosta ja varmistettu kansalaisten oikeudet ja reilut pelisäännöt markkinoilla. Suomi korostaa, että tulevan komission tulisi panostaa erityisesti siihen, että EU:n sääntelyvalta saadaan käännettyä vahvaksi digitaaliseksi kasvuksi. EU:n tulee houkutella investointeja ja osaajia ja luoda edellytykset datan ja tekoälyn hyödyntämiselle. Myös kyberturvallisuuteen tulee panostaa vahvasti.

- Kasvava talous ja yhteiskunnan toimivuus ovat digitalisaatiotavoitteiden keskiössä. Meidän on panostettava kriittiseen viestintäinfrastruktuuriin, sillä se on ratkaisevaa Suomen ja koko EU:n strategisen kilpailukyvyn kannalta, ministeri Ranne sanoo.

Kolmas, ulkoministeriön kanssa yhteinen avaintavoite koskee EU:n globaalin roolin vahvistamista digitaalisissa ja teknologiapoliittisissa asioissa. Tulevan komission tulisi yhdessä EU:n korkean edustajan kanssa antaa tiedonanto EU:n digidiplomatiasta. Tiedonannossa pitäisi keskittyä teknologiastandardien ja -normien edistämiseen EU:n arvojen ja etujen mukaisesti sekä turvallisen digitaalisen infrastruktuurin vahvistamiseen globaalisti yhdessä kumppanimaiden kanssa. 

Lisätietoja:

kansainvälisten asioiden johtaja Silja Pasanen, p. 0295 342 059, [email protected] 
 

 

Euroopan unioni: kohti strategista kilpailukykyä Orpon hallitusohjelma