Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää 30 miljoonaa euroa alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2010 11.41
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään päättänyt myöntää Viking Line Abp:lle 28 miljoonaa euroa ja Oy Gaiamare Ab:lle 2 miljoonaa euroa alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin.

Tuen maksaminen edellyttää, että Euroopan unionin komissio hyväksyy tukiohjelman.

Viking Line on hakenut tukea matkustaja-autolautan rakentamiseen. Alus on tarkoitus luovuttaa yhtiön käyttöön vuonna 2013. Gaiamare haki tukea vuonna 2012 valmistuvaan, rahtiliikenteessä käytettävään monitoimialukseen.

Tuki maksetaan hakijalle sen jälkeen, kun alus on luovutettu tuen saajalle ja alus on merkitty kauppa-alusluetteloon, kuitenkin aikaisintaan vuonna 2012.

Avustuksen kohteena olevat hankkeet ovat merkittäviä ympäristöinnovaatioita. Viking Linen matkustaja-alus käyttää polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG) ja Gaiamaren rahtialus nestemäistä bioöljyä. Lisäksi Gaiamaren alukseen tullaan sisällyttämään öljynkeräysvalmius mahdollisia onnettomuustilanteita varten.

Avustuksen tarkoituksena on parantaa Suomen kilpailukykyä ja vaikuttaa myönteisesti merenkulkualan työllisyyteen. Lisäksi ministeriö haluaa edistää uuden teknologian hyödyntämistä, jolla voidaan lievittää IMO:n rikkipäätöksen mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja edistää uuden ympäristöteknologian käyttöön ottoa.

Nyt tehty ministeriön päätös perustuu valtioneuvoston marraskuussa antamaan asetukseen ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista. Ensimmäisen hakukuukauden aikana tukea haki kaikkiaan kolme yritystä.


Lisätietoja:

liikenneministerin erityisavustaja Helena Pakarinen, p. 050 388 0011
yksikön päällikkö Silja Ruokola, p. 040 580 0894