Kommunikationsministeriet beviljar 30 miljoner euro för fartygsinvesteringar som förbättrar miljöskyddet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2010 11.41 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har i dag beslutat att bevilja Viking Line Abp 28 miljoner euro och Oy Gaiamare Ab 2 miljoner euro för investeringar i fartyg som förbättrar miljöskyddet.

Utbetalningen av stödet förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner stödprogrammet.

Viking Line har ansökt om stöd för att bygga en passagerarbilfärja. Enligt planerna ska fartyget överlåtas till bolaget år 2013. Gaiamare ansökte om stöd för ett kombinationsfartyg som blir färdigt år 2012 och som ska gå i fraktfart.

Stödet betalas efter det att fartyget har överlåtits till stödtagaren och fartyget har införts i handelsfartygsförteckningen, dock tidigast år 2012.

De projekt som nu beviljas bidrag är betydande miljöinnovationer. Viking Lines passagerarfartyg använder flytande naturgas (LNG) som bränsle och Gaiamares fraktfartyg flytande bioolja. Gaiamares fartyg kommer dessutom att förses med system för oljesanering med tanke på eventuella olyckshändelser.

Avsikten med stödet är att öka Finlands konkurrenskraft och att främja sysselsättningen inom sjöfartsbranschen. Ministeriet vill också öka användningen av ny teknik för att lindra eventuella negativa effekter av IMO:s svavelbeslut och för att främja ibruktagandet av ny miljövänlig teknik.

Beslutet grundar sig på den förordning som statsrådet utfärdade i november om de allmänna villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet. Under den första ansökningsmånaden var det sammanlagt tre företag som ansökte om stöd.


Ytterligare information:

trafikministerns specialmedarbetare Helena Pakarinen, tfn 050 388 0011
enhetschef Silja Ruokola, tfn 040 580 0894