Liikenne -ja viestintäministeriö linjasi perusväylänpidon lisärahoituksen käyttöä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2008 14.00
Tiedote

Eduskunta lisäsi vuoden 2009 valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä liikenteen pääluokkaan 37 miljoonaa euroa. Liikenne -ja viestintäministeriö on linjannut yhdessä Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen kanssa rahojen kohdentamista.

- Lisäraha teille ja radoille käytetään niin, että ne vaikuttavat myönteisellä tavalla työllisyyteen, edistävät elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaa ja jakaantuvat tasapuolisesti eri puolille Suomea, linjaa liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Vehviläisen mielestä perusväylänpitoon tehdyt määrärahalisäykset ovat tärkeitä myös talouden ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Suurin yksittäinen toteutettava hanke on Savon radan Kuopio-Iisalmi välisen osuuden kiskojen vaihtotyöt. Kuopio-Iisalmi välinen rataosuuden parantamiseen käytetään 10 miljoonaa euroa. Kyseinen rataosuus on tärkeä Talvivaaran kaivoksen kuljetusreitti.

Myös siltoja korjataan ja ratojen turvallisuutta parannetaan uusimalla turvajärjestelmiä 3,5 miljoonalla eurolla.

Perustienpitoon tulee yli 20 miljoonaa euroa lisäystä. Tienpidon puolella suurin toteutettava hanke on Etelä-Karjalassa tehtävät toimenpiteet rajaliikenteen haittojen vähentämiseksi. Rajaliikenteen haittojen vähentämiseen käytetään 4,9 miljoonaa euroa.

Pohjois-Suomessa toteutetaan kaksi merkittävää tiehanketta. Yhteysvälin Kiistala-Hanhimaa tiehanke Kittilässä parantaa Kevitsan kaivoksen työmatkaliikennettä. Maan pohjoisin tie Utsjoki-Nuorgam saa myös rahat perusparannukseen.

Näiden hankkeiden lisäksi toteutetaan eri puolilla Suomea alueellisia investointeja liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja rakennetaan kevyen liikenteen väyliä.

Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. 0440 581 030
ylijohtaja Juhani Tervala, p. 050 552 7260