Liikenne- ja viestintäministeriö asiantuntijana tiedustelulain uudistuksessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2015 14.25
Uutinen
Ministerit Berner, Lindström, Orpo ja Niinistö, tiedustelulakitilaisuudessa 1.10.2015 (Kuva: LVM)
Ministerit Berner, Lindström, Orpo ja Niinistö, tiedustelulakitilaisuudessa 1.10.2015 (Kuva: LVM)

Tiedustelulainsäädännön uudistaminen on käynnistynyt kolmen työryhmän yhteistyöllä. Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu hankkeisiin tarjoamalla asiantuntija-apua työryhmien käyttöön.

Uudistushankkeessa sisäministeriö johtaa siviilitiedustelua koskevaa hanketta, puolustusministeriö sotilastiedustelua koskevaa ja oikeusministeriö perustuslain mahdollista muuttamista koskevaa hanketta. Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu työhön tarjoamalla asiantuntija-apua muun muassa yhteiskunnan kannalta tärkeän digitalisaatiokehityksen huomioimisessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää tärkeänä, että viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan turvaaminen huomioidaan valmistelun yhteydessä, sillä samanaikaisesti hallituksen tavoitteena on digitaalisen liiketoiminnan edistäminen.

- Tietoturvallisuus ja viestinnän luottamuksellisuus ovat avaintekijöitä, jotta kansalaiset ja elinkeinoelämä voivat luottaa digitalisoituviin palveluihin ja liiketoimintaan, ministeri Berner muistuttaa ja jatkaa, että viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuuden ja turvallisuuden kehittäminen sekä valvominen on ministeriön hallinnonalalla olevan Viestintäviraston tehtävä.

- Viranomaiset tarvitsevat tietoa sotilaallisen voiman käytön uhkista sekä rikoksista. Mutta tietoliikennetiedustelun toteutukselle on etsittävä oikeasuhtaisia ja perusteltuja keinoja, jotta tiedustelu ei kohdistuisi kaikkeen rajat ylittävään viestintään, toteaa ministeri Anne Berner.

Lainsäädäntöhankkeiden tausta on kirjattu hallitusohjelmaan, jossa esitetään säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle. Samalla myös painotetaan, että valmistelun yhteydessä kiinnitetään huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Tiedustelulain uusimisen tavoitteena on parantaa viranomaisten valmiuksia vastata turvallisuusympäristön muutoksiin ja Suomea koskeviin uusiin uhkiin