Lentoliikenteen valvontamaksu nostetaan yhteen euroon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2010 11.17
Tiedote

Hallitus esittää, että lentoliikenteen valvontamaksu nostetaan 0,80 eurosta yhteen euroon. Maksua korotetaan, koska nykytasoisen valvontamaksun tuotto ei kata valvontatehtävien aiheuttamia kustannuksia. Lentoliikenteen matkustajamäärät ovat vähentyneet ja ilmailuviranomaisen kustannukset nousseet.

Valvontamaksu peritään jokaisesta vähintään kaksivuotiaasta lentomatkustajasta. Maksu peritään vain kun aseman matkustajamääristä kertynyt summa ylittää 20 000 euroa. Valvontamaksun perimisestä vastaa ilmailuviranomainen, Liikenteen turvallisuusvirasto.

Maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä. Esimerkiksi Finavian vuosimaksu kasvaa 1 560 000 euroa nykyiseen valvontamaksuun verrattuna. Lentoaseman pitäjä voi ratkaista, siirtääkö se maksun 20 sentin korotuksen matkustajilta lentoyhtiöiden kautta perittäviin asiakasmaksuihin.

Vuoden 2011 arvio lentoliikenteen valvontamaksukertymästä perustuu vuoden 2010 arvioon kotimaan ja kansainvälisen liikenteen kehityksestä. Vuonna 2011 arvioidaan matkustajamäärien kasvavan 2 prosenttia, mikä tarkoittaisi 7 800 000 matkustajaa. Näin vuoden 2011 tulokertymä on liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2011 talousarvioesityksen mukaisesti 7,8 miljoonaa euroa.

Ilmailun toimialan kokonaismenot vuonna 2011 tulevat olemaan noin 16,1 miljoonaa euroa. Menot rahoitetaan maksutuloilla (5 016 000 euroa), veronluonteisella lentoliikenteen valvontamaksulla (7 800 000 euroa) ja valtion talousarviossa osoitettavalla nettomäärärahalla.

Hallituksen esitys liittyy vuoden 2011 talousarvioon ja käsitellään sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2011.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Maija Ahokas 09 160 28390