Avgiften för övervakning av flygtrafiken höjs till en euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2010 11.17 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att avgiften för övervakning av flygtrafiken höjs från 0,80 till en euro. Avgiften höjs eftersom avkastningen från övervakningsavgiften på den nuvarande nivån inte täcker de kostnader som övervakningsuppgifterna förorsakar. Passagerarmängderna i flygtrafiken har sjunkit och luftfartsmyndigheternas kostnader stigit.

Avgiften för övervakning av flygtrafiken uppbärs för varje flygpassagerare över två år. Avgiften uppbärs endast då summan från antalet passagerare på en flygplats överskrider 20 000 euro. Luftfartsmyndigheten Trafiksäkerhetsverket svarar för att övervakningsavgiften uppbärs.

Det är flygplatsens innehavare som är skyldig att betala. Därmed stiger exempelvis Finavias årsavgift med 1 560 000 euro jämfört med en övervakningsavgift på den nuvarande nivån. Flygplatsens innehavare får avgöra om avgiftshöjningen på 20 cent överförs till flygbolagen för att uppbäras i passagerarnas kundavgifter.

Uppskattningen av hur stora intäkterna under 2011 blir från avgiften för övervakning av flygtrafiken baserar sig på en uppskattning av hur inrikes- och utrikestrafiken har utvecklats under 2010. Man uppskattar att antalet passagerare under 2011 ökar med 2 procent till 7 800 000. Sålunda är intäkterna under 2011 7,8 miljoner euro, vilket är i enlighet med kommunikationsministeriets budget för 2011.

Luftfartsbranschens totala utgifter under 2011 kommer att vara cirka 16,1 miljoner euro. Utgifterna finansieras med avgiftsinkomster (5 016 000 euro), avgiften för övervakning av flygtrafiken, som är av skattenatur (7 800 000 euro) och med ett nettoanslag som anvisas i statsbudgeten.

Regeringspropositionen anknyter till budgetpropositionen för 2011 och behandlas i samband med den. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2011.


Ytterligare information:
regeringssekreterare Maija Ahokas, tfn 09 160 28390