Lentoliikennestrategian valmistelu käynnistyy

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2012 14.02
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan lentoliikennestrategiaa. Strategiassa selvitetään Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja arvioidaan Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta.

- Lentoliikenne ja lentoasemaverkko nostettiin liikennepoliittisessa selonteossa yhdeksi 2010-luvun erityishaasteeksi. Tavoitteenamme on turvata Suomen kilpailukyky ja säilyttää kattavat lentoliikenneyhteydet. Selvitämme Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä avoimesti ja laajasti sidosryhmiä kuullen, sanoo liikenneministeri Merja Kyllönen.

Lentoliikennestrategian operatiivinen valmistelu tehdään projektiryhmässä, johon kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesten lisäksi hallinnonalan virastojen ja Finavian edustajia. Lentoliikennestrategian valmistelua ohjaa seurantaryhmä. Lentoliikennestrategian on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä.