Förberedandet av flygtrafikstrategin inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2012 14.02 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Kommunikationsministeriet inleder förberedandet av flygtrafikstrategin. I strategin utreds framtidsutsikterna för den finska flygtrafiken och det finska flygplatsnätet bedöms särskilt med tanke på områdenas tillgänglighet.

- Flygtrafiken och flygplatsnätet lyftes fram i den trafikpolitiska redogörelsen som en av de särskilda utmaningarna för 2010-talet. Vårt mål är att trygga Finlands konkurrensförmåga och bevara täckande flygtrafikförbindelser. Vi utreder framtidsutsikterna för flygtrafiken i Finland på ett öppet och omfattande sätt, med beaktande av intressentgrupper, säger trafikminister Merja Kyllönen.

Det operativa förberedandet av flygtrafikstrategin sker i en projektgrupp, i vilken förutom Kommunikationsministeriets tjänstemän ingår representanter för förvaltningsområdets myndigheter och Finavia. Förberedandet av flygtrafikstrategin styrs av en observationsgrupp. Till observationsgruppen inbjuds ett brett urval av aktörer och organisationer inom branschen.

Flygtrafikstrategin förväntas bli klar före slutet av 2014.