Lehdistölle määräaikainen tuki – selvitysmies pohtimaan tukimallia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2013 13.23
Uutinen
Kansliapäällikkö Pursiainen luovuttaa lehtiasian neuvottelukunnan raportin ministeri Viitaselle (kuva LVM)
Kansliapäällikkö Pursiainen luovuttaa lehtiasian neuvottelukunnan raportin ministeri Viitaselle (kuva LVM)

LVM:n lehtiasiain neuvottelukunta esittää 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla pyritään takaamaan korkealaatuinen kotimainen mediasisällöntuotanto myös tulevaisuudessa. Eräänä ehdotuksena on määräaikainen lehdistötuki. Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen on asettanut selvitysmiehen tutkimaan asiaa.

Kansliapäällikkö Harri Pursiaisen johtama neuvottelukunta luovutti raporttinsa Viitaselle 17. joulukuuta.

- Neuvottelukunta päätti omasta aloitteestaan laatia selvityksen suomalaisen lehdistön nykytilasta, tulevaisuudesta sekä mahdollisista toimenpiteistä. Tarve tällaiselle selvitykselle on ilmeinen tilanteessa, jossa perinteinen lehdistö kohtaa digitalisoitumisen, kansainvälisen kilpailun ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten tuomat haasteet, Pursiainen toteaa.

Ministeri Viitanen haluaa selvityttää, minkälaisin ehdoin lehdistöä voitaisiin tukea median murrosvaiheessa ja mitkä olisivat ehdotetun tuen vaikutukset mediamarkkinoihin. Selvitysmieheksi asetetaan oikeustieteen lisensiaatti Tuomas Harpf.

Selvitysmiehen tulee arvioida lehdistön tukemisen vaikutukset laajasti mediamarkkinoiden kilpailutilanteeseen sekä laatia esitys valtion määräaikaisen lehdistötuen toteuttamismallista ja sen rahoitustasosta. Selvitysmies voi tehdä myös muita tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia moniarvoisen tiedonvälityksen turvaamiseksi.