Den inhemska tidningspressens framtid ska tryggas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2013 13.23 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Delegationen för tidningsärenden som är tillsatt av kommunikationsministeriet föreslår 18 åtgärder för att också i framtiden garantera produktionen av inhemskt medieinnehåll av hög kvalitet. Delegationen som leds av kanslichef Harri Pursiainen överlämnade sin rapport till bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen den 17 december.

- Delegationen beslöt på eget initiativ att göra en utredning om den finländska tidningspressens nuvarande situation, om tidningspressens framtid och om möjliga åtgärder. Det finns ett uppenbart behov för en sådan här utredning i en situation där den traditionella pressen möter de utmaningar som digitaliseringen, den internationella konkurrensen och det förändrade konsumentbeteendet för med sig, säger Pursiainen.

Förslagen till åtgärder behandlar mediebranschens egen verksamhet, utveckling av regleringen, beskattningen, statens stöd och utveckling av teknologin, postverksamheten och tidningsdistributionen samt journalistutbildningen och mediefostran.