Lausuntoyhteenveto televisio- ja radiokanavien siirtovelvoitetta koskevasta arviomuistiosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2022 15.00
Tiedote
Isä ja poika katsoo televisiota (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Isä ja poika katsoo televisiota (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 20.4.2022 lausuntoyhteenvedon arviomuistiosta televisio- ja radiokanavien siirtovelvoitteesta. Lausuntokierros päättyi 25.3.2022 ja lausuntoja saatiin yhteensä 22 kappaletta. Lausuntoyhteenveto ja lausunnot on julkaistu valtioneuvoston hankeikkunassa.

Siirtovelvoite velvoittaa kaapelitelevisioverkossa toimivia teleyrityksiä jakamaan Yleisradion televisio- ja radio-ohjelmistot verkossaan. Lisäksi se velvoittaa yhteisantennijärjestelmien ylläpitäjiä, kuten taloyhtiöitä, huolehtimaan Ylen ohjelmistojen saatavuudesta järjestelmissään.

Arviomuistiossa ehdotetaan, että Ylen televisio-ohjelmistoja koskeva siirtovelvoite säilytettäisiin ennallaan. Myös yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjiä koskeva velvoite säilyisi. Muistiossa suositetaan, että siirtovelvoitetta ei laajennettaisi esimerkiksi lisäämällä uusia kanavia velvoitteen piiriin. Radio-ohjelmistojen osalta arviomuistiossa esitetään perusteita sekä velvoitteen säilyttämisen, keventämisen että purkamisen puolesta.

EU:n teledirektiivi mahdollistaa jäsenvaltioille siirtovelvoitteiden asettamisen edellyttäen, että velvoitteita tarkastellaan säännöllisesti. Maaliskuussa 2022 julkaistun arviomuistion tarkoitus on arvioida siirtovelvoitetta direktiivin mukaisesti.

Lausunnot: Siirtovelvoite lisää viestinnän saatavuutta, vaikeuttaa teleoperaattorien toimintaa ja viestintäinfran kehitystä

Televisio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen säilyttämistä kannattaneet lausunnonantajat perustivat kantansa kansalaisten tasa-arvoisen ja saavutettavan tiedonvälityksen tärkeydellä. Säilyttämällä siirtovelvoite turvattaisiin ääni- ja tekstityspalvelut myös erityisryhmille, kuten näkö- ja kuulovammaisille. Osa lausunnonantajista kannatti siirtovelvoitteen laajentamista myös kaupallisiin kanaviin, jotta monipuolinen viestinnän saatavuus olisi mahdollista.

Siirtovelvoitteen poistamista puoltavat lausunnot esittävät, että kaapeliverkolle on saatavilla vaihtoehtoja, kuten nettitelevisio, joiden käyttö on voimakkaassa kasvussa. Siirtovelvoitteen poistamisesta huolimatta operaattorit luultavasti tarjoaisivat Ylen kanavia asiakkailleen niiden suosion vuoksi. Myös erityisryhmien ääni- ja tekstityspalvelut saataisiin turvattua riittävän hyvin sähköisen viestinnän palvelulailla sekä esteettömyysdirektiivin kansallisella toimeenpanolla.

Radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen säilyttämistä kannattaneet lausunnonantajat korostavat erilaisten väestöryhmien tasapuolisen kohtelun ja saavutettavuuden tärkeyttä. Radio on myös tärkeä kanava häiriö- ja erityistilanneviestinnässä. Lisäksi siirtovelvoitteesta luopuminen aiheuttaisi kuluttajille lisäkustannuksia esimerkiksi laitehankintojen muodossa.

Radion osalta siirtovelvoitteen poistamista kannattaneet lausunnot korostavat, että kaapeliradiolle on olemassa halpoja ja helppokäyttöisiä vaihtoehtoja, kuten internetradio. Radion siirtovelvoite estää lausuntojen mukaan järkevän taajuuksien käytön digitaalisen infrastruktuurin kehityksen kannalta olennaisen kaapelilaajakaistan tarpeisiin.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntokierroksen jälkeen mahdollinen lain valmistelu jatkuisi virkamiestyönä. Mikäli lakiin ei tulisi muutoksia, siirtovelvoitteen arviointia jatkettaisiin säännöllisin väliajoin teledirektiivin edellyttämällä tavalla.

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, inka.nakkalajarvi(at)gov.fi, p. +358 295 342 052

Erityisasiantuntija Lauri Mustonen, lauri.mustonen(at)gov.fi, p. +358 295 342 252

Suunnittelija Roosa Patrakka, roosa.patrakka(at)gov.fi, p. +358 295 342 192

Yksikön johtaja Sini Wirén, sini.wiren(at)gov.fi, p. +358 295 342 532