Lausuntopyyntö: Sähköisen viestinnän palvelulain muutoksenhakumenettelyjen muutostarpeita arvioitu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2023 16.20
Tiedote
Kuva: Shutterstock.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja arviomuistioluonnoksesta, joka koskee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksenhakumenettelyjä. Lausuntoja voi antaa 15.6.2023 saakka.

Arviomuistioluonnoksessa on kartoitettu sähköisen viestinnän palvelulain muutoksenhaun nykytilaa ja arvioitu muutostarpeita. Luonnoksella tuodaan sidosryhmien kommentoitavaksi alustavia toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. 

Arviomuistioluonnoksen mukaan muutoksenhakusäännöksissä on täsmennystarpeita. Muutoksenhakumenettelyjen pääasiallinen uudelleenarviointitarve liittyy siihen, että tietyistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätöksistä voi valittaa suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa.

Nyt käytössä oleva suora valitustie poikkeaa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain muutoksenhaun pääperiaatteesta, jonka mukaan viranomaispäätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen.

Viime vuosina viranomaispäätöksiä koskevia suoria valitusteitä on pyritty poistamaan. Poistamisen tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa hallinto-oikeudellista muutoksenhakujärjestelmää, vahvistaa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisuroolia sekä suunnata korkeimman hallinto-oikeuden voimavaroja valituslupamenettelyn kautta valikoituihin juttuihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on katsonut, että sähköisen viestinnän palveluista annetun lain suoran valitustien muutostarve ja mahdollisten muutosten vaikutukset on arvioitava perusteellisesti. Suoran valitustien piiriin kuuluvat tällä hetkellä esimerkiksi Traficomin huomattavaa markkinavoimaa koskevat päätökset. Muutoksenhaun toimivuus on tärkeää sekä sähköisen viestinnän EU-sääntelyn täytäntöönpanon että oikeusturvan ja oikeusvarmuuden kannalta.

Mitä seuraavaksi?

Arviomuistio on lausuntokierroksella 15.6.2023 saakka. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen tehdään päätös mahdollisesta säädöshankkeesta.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Hanna Laurila, hanna.laurila(at)gov.fi, p. 0295342025

yksikön johtaja Aino Sipari, aino.sipari(at)gov.fi, p. 0295342011