Lausuntokierros: Lakimuutoksia rautatieasemien esteettömyyttä koskevan tiedonsaannin parantamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2023 10.40
Tiedote
Mies nousemassa junaan pyörätuolissa rautatieasemalla.
Mies pyörätuolissa rautatieasemalla. Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Lakimuutoksilla parannettaisiin tiedonsaantia rautatieasemien esteettömyydestä. Taustalla on EU:n asetus, jossa säädetään Euroopan talousalueen rautatieasemien esteettömyystietokannasta (European Railway Station Accessibility Database, ERSAD). Tietokantaan kerättäisiin rautatieasemien esteettömyystietoa koskien esimerkiksi laiturialueita, asemien palveluita ja liityntäpysäköintiä. 

Esitysluonnoksessa liikennepalvelulaissa säädettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille velvoite kerätä vaaditut tiedot ja hankkia tarvittava tietopalvelu Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ltä. Esteettömyystietopalvelun kansallisen toteutuksen myötä tiedot voitaisiin viedä saataville alan toimijoille. Toimijat voisivat hyödyntää tietoja matkustamisen digitaalisissa sovelluksissa, kuten reittioppaissa. Esteettömyystiedot yhdistettäisiin osaksi muuta liikenteen matkatietoa, jota Fintraffic jo nykyisin hallinnoi.

Lisäksi esityksessä lakia muutettaisiin siten, että jatkossa kunnallisten ja seudullisten tieliikenteen viranomaisten toimivalta-alueet määriteltäisiin asetuksen tasolla. Tällä hetkellä muutokset joukkoliikenteen viranomaisten toimivalta-alueissa vaativat aina lain muuttamista.

Mitä seuraavaksi?


Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 23.6.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2024.

Lisätietoja:


ylitarkastaja Eveliina Uusitalo, p. 0295 342028, [email protected] 

neuvotteleva virkamies Tiia Orjasniemi, p. 0295 342068, [email protected]