Lakiuudistuksella haetaan joustavuutta postitoimintaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2015 15.19 | Julkaistu suomeksi 11.12.2015 klo 15.33
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on hallitusohjelman mukaisesti ryhtynyt sujuvoittamaan säädöksiä ja aloittanut postilain uudistamishankkeen. Tavoitteena on postilaki, joka toimisi joustavammin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lakiuudistuksella pyritään alentamaan potentiaalisten postiyritysten alalle tulon esteitä ja keventää postitoiminnasta syntyvää hallinnollista taakkaa. Uudistusten myötä tarjolla olisi luotettavia ja monipuolisia postipalveluja.

Lakihanke toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa nykyisen postilain mukaiset toimiluvat korvattaisiin ilmoitusvelvollisuudella, ja toisessa vaiheessa toteutettaisiin postilain kokonaisuudistus.

Ensimmäinen vaihe eli esitys postilupajärjestelmästä luopumiseksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntojen määräaika on 2.11.2015. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. kesäkuuta 2016.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta olisi mahdollista aloittaa ilmoittamalla Viestintävirastolle valvonnan edellyttämät tiedot sekä kuvaus harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitus olisi tehtävä viipymättä myös toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta.

Viestintäviraston tehtävänä olisi pitää julkista luetteloa ilmoituksen tehneistä toimijoista. Nykyisissä postitoimiluvissa olevat velvollisuudet osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelun järjestämisestä sekä velvollisuus postiyritysten tunnistettavasta merkinnästä postilähetyksissä sisällytettäisiin uuteen postilakiin.

Hankkeen toisessa osassa toteutetaan postilain kokonaisuudistus. Työ alkaa tammikuussa 2016. Kokonaisuudistus sisältäisi muutokset, jotka koskevat esimerkiksi postinumerotietokantojen avaamista ja osoiterekisteritietojen luovuttamista muiden toimijoiden käyttöön. Alustavaa työtä näiden muutosten osalta on tehty postinumero- ja osoiterekisterityöryhmissä.

Lisäksi toisessa vaiheessa arvioidaan esimerkiksi postijakeluverkkoon pääsyä ja yleispalvelun laajuutta.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, p. 0295 34 2021