Lakimuutos edistää miehityksen ja vahdinpidon osalta laivaliikenteen automatisaatiokokeiluja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2018 13.54 | Julkaistu suomeksi 13.6.2018 klo 13.58
Tiedote
Laivaliikenteen automatisointi (Kuva: Shutterstock)
Laivaliikenteen automatisointi (Kuva: Shutterstock)

Aluksen vähimmäismiehitysvaatimuksista ja vahdinpidosta voidaan jatkossa poiketa määräaikaisesti uusien teknisten innovaatioiden kokeilujen edistämiseksi.

Hallitus esitti laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain vahvistamista 13.6.2018. Laki tulee voimaan 1.7.2018.

Kokeilut ovat mahdollisia erikseen määritellyillä alueilla tai reiteillä ja tarkoittavat sitä, että automatisaatiota koskevissa kokeiluissa alusten miehitystä voidaan vähentää. Kokeilulupa myönnetään jokaiseen kokeiluun erikseen enintään kahdeksi vuodeksi. Luvan myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Lakimuutos edistää kokeiluja esimerkiksi niin kutsutun Jaakonmeren alueella Suomen länsirannikolla.

Lakimuutos parantaa Suomen meriteollisuuden mahdollisuuksia olla edelläkävijä meriliikenteen digitalisaatiossa alusten automatiikan osalta.

Kotimaan liikenteen liikennealueella I ja II liikennöivät bruttovetoisuudeltaan alle 500 olevat, muut kuin säiliöalukset vapautetaan siitä, että niille vahvistetaan miehitystodistus. Todistus korvataan yleisillä vähimmäismiehitysvaatimuksilla.

Lakimuutos toteuttaa hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Lisätietoja:
viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 0295 34 2609

Anne Berner