Laki sähköisen viestinnän palveluista uudistustyön alle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2019 11.30
Tiedote
Kuvaaja kuvaa konserttia videokameralla (Kuva: Shutterstock)
Kuvaaja kuvaa konserttia videokameralla (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa sähköisen viestinnän palvelulain uudistustyön. Työn tueksi ministeriö on asettanut seurantaryhmän, jonka toimikausi kestää 28.1.2019 - 31.12.2020.

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Samalla on mahdollista uudistaa myös muuta sähköisen viestinnän sääntelyä.

Seurantaryhmän tehtävänä on arvioida lainsäädännön muutostarpeita kansalaisten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan näkökulmista sekä seurata uudistustyön etenemistä. Lisäksi ryhmän tehtävänä on tuottaa lain valmistelun tueksi tietoa sähköisen viestinnän sekä viestintä- ja media-alan nykytilasta, kehitystrendeistä ja tulevaisuudennäkymistä.

Avoin osallistuminen työryhmän työhön

Ryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala ja varapuheenjohtajina yksikön johtajat Sini Wirén ja Maija Ahokas liikenne- ja viestintäministeriöstä. Seurantaryhmälle ei aseteta nimettyjä jäseniä, vaan seurantaryhmän kokouksiin voi osallistua ilmoittautumisten perusteella.

Sähköisen viestinnän sääntelyn tavoitteena on taata toimivat, edulliset ja kattavat yhteydet ja viestintäpalvelut kaikille kansalaisille, kilpailukykyinen toimintaympäristö ja toimivat markkinat yrityksille sekä mahdollistaa uusien palveluiden kehittäminen.

Mitä seuraavaksi?

Seurantaryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Ryhmän kokoontumisten lisäksi voidaan lisäksi järjestää teemakohtaisia kokoontumisia.

Ministeriö tiedottaa työryhmän kokoontumisista verkkosivuillaan. Kokoontumiset on tarkoitus pitää avoimina ja saavutettavina muun muassa suorien verkkolähetysten avulla.

EU:n telepaketti-direktiivi sisältää säännöksiä muun muassa viestintäverkkojen ja radiotaajuuksien käytöstä, huomattavasta markkinavoimasta, yleispalveluvelvollisuudesta, sähköisistä viestintäpalveluista ja loppukäyttäjien oikeuksista, numeroinnista sekä sähköisen viestinnän viranomaisista. AVMS-direktiivi sääntelee televisiolähetystoimintaa, tilausohjelmapalveluja ja videonjakoalustoja.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585, @op_rantala
yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532, @Wirensini
yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 0295 34 2390 @mmaija
neuvotteleva virkamies Emil Asp, p 0295 34 2498