Laki haja-asutusalueiden laajakaistatuesta voimaan vuodenvaihteessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2009 13.34
Tiedote

Haja-asutusalueiden laajakaistatukea koskeva laki tulee voimaan 1. tammikuuta. Lain mukaan tuen saajan eli laajakaistaverkon rakentajan tulee itse maksaa kustannuksista vähintään kolmannes. Verkkojen rakentamiseen osallistuvien kuntien rahoitusosuus on 33 tai kahdeksan prosenttia. Kunkin kunnan rahoitustaso määritellään myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa.

Samassa yhteydessä muutetaan maaseudun kehittämistukia koskevaa lakia niin, että laajakaistahankkeisiin voidaan käyttää myös EU-rahoitusta. Kunnan omavastuuosuus on näissä tapauksissa 22 prosenttia ja se vahvistetaan erikseen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Hallitus esitti lakien vahvistamista 17. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 22. joulukuuta.

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lisärahoitusmahdollisuudet laajakaistayhteyksien turvaamiseksi niille kotitalouksille, jotka eivät pysty maksamaan yhteyden rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia kohtuuttomia kustannuksia. Hallituksen on annettava asiasta selvitys liikenne- ja viestintävaliokunnalle elokuun 2010 loppuun mennessä.

Laajakaistatuki on tarkoitettu vain sinne, missä tietoyhteyksien kaupallisesti kannattava rakentaminen on mahdotonta. Tukea myönnetään vain tarkkaan rajatulle harvaan asutulle alueelle rakennettavaan verkkoon. Tukikelpoiset alueet ja niiden rajat julkaistaan liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen liittyvässä kartassa.

Tuen saaja maksaa kustannuksista vähintään kolmanneksen ja loppuosa jakautuu valtion ja kunnan kesken. Lisäksi tuen saajan on sitouduttava tarjoamaan palveluita vähintään kymmenen vuotta tuen maksamisen jälkeen ja päästettävä myös kilpailevat teleyritykset omaan verkkoonsa.


Lisätietoja

viestintäverkkoyksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348 tai 0400 788 530
lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen, puh. (09) 160 28391 tai 040 500 0817