Liikennepalvelulaki mahdollistaa hyvät ja joustavat liikenteen palvelut

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2017 13.35 | Julkaistu suomeksi 24.5.2017 klo 13.40
Tiedote

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöiset liikennepalvelut. Hallitus esitti liikennepalvelulain vahvistamista 24. toukokuuta.

Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.2018. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2018. ITS-direktiiviin liittyvät älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät säännökset tulevat voimaan 1.10.2017.

Liikennepalvelulailla muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut. Liikennepalvelulaki edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä.

Uudella lailla luodaan puitteet julkisesti tuettujen henkilökuljetusten järjestämiseksi entistä tehokkaammin mm. digitalisaatiota, kuljetusten yhdistämistä ja erilaisia kalustotyyppejä hyödyntämällä. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi julkisesti tuettujen kuljetusten kymmenen prosentin säästö vuodesta 2017.

Liikennepalvelulailla toteutetaan hallituksen kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Uusi laki tukee kuljetusten tehostamista ja sitä kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Saumattomat ja multimodaaliset matkaketjut mahdollisiksi

Liikennepalvelulaki edistää merkittävästi uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa. Liikennepalvelulaki mahdollistaa saumattomat, multimodaaliset matkaketjut.

Tulevaisuuden liikenteen kannalta olennaista on, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia ja rajapinnat avoimia. Keskeistä on, että liikennepalvelulailla avataan liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot. Liikennepalvelulaissa säädetään myös lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuudesta.

Liikennepalvelulaki tehdään kolmessa vaiheessa. Luonnos liikennepalvelulain toiseksi vaiheeksi on lausuntokierroksella 1. kesäkuuta saakka. Toisessa vaiheessa parannetaan edelleen edellytyksiä liikenteen palveluiden digitalisoimiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi. Toinen vaihe tuo mukaan myös liikenneasioiden rekisterin. Palvelevan liikennejärjestelmän kehittämistä jatketaan ottamalla mukaan kaikki liikennemuodot.

Ministeri Berner: Liikenne on palvelu

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen, että liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen.

- Liikennepalvelulaki on mitä suurimmissa määrin valmistautumista tulevaisuuteen. Tarvitsemme joustavaa lainsäädäntöä, jotta liikennejärjestelmän kaikki osat saadaan toimimaan yhteen. Uskon että tämän lain myötä meillä on aito mahdollisuus tehdä liikenteestä asiakkaille kokonaisvaltainen palvelu. Suomi on tässä työssä edelläkävijä ja tämä tuo meille kilpailuetua, toteaa ministeri Berner.

- Pidän erittäin tärkeänä myös sitä, että liikennepalvelulaki auttaa meitä vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Päästövähennystavoitteet liikenteelle ovat merkittävät ja niiden toteuttamiseksi tarvitsemme monia eri keinoja. Liikennepalvelulaki on yksi niistä, sanoo Berner.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585, Twitter @op_rantala

osastopäällikkö Laura Vilkkonen (avoin data, tiedon yhteentoimivuus), p. 0295 34 2391, Twitter @vilkkonen

neuvotteleva virkamies Susanna Metsälampi, p. 0295 34 2057, Twitter @SMetsalampi

hallitusneuvos Maija Ahokas, p. 0295 34 2390, Twitter @mmaija