Lagen om transportservice möjliggör bra och flexibla trafiktjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2017 13.35 | Publicerad på svenska 24.5.2017 kl. 13.40
Pressmeddelande

I lagen om transportservice samlas lagstiftningen om trafikmarknaden till en enda enhetlig lag och lagen skapar förutsättningar för en digitalisering av trafiken och för nya affärsmodeller. Det centrala målet för lagen är kundorienterade trafiktjänster. Regeringen framställde den 24 maj att lagen om transportservice stadfästs.

Lagen om transportservice träder huvudsakligen i kraft 1.7.2018. Bestämmelser som gäller informationens och informationssystemens kompatibilitet träder i kraft redan 1.1.2018. Bestämmelser om ibruktagandet av intelligenta transportsystem som hänför sig till ITS-direktivet träder i kraft 1.10.2017.

Genom den nya lagen förändras nuläget, där marknaden för trafiktjänster är starkt reglerad och offentligt styrd. Lagen främjar en jämlik konkurrens på marknaden för persontrafik och ökar konkurrenskraften för serviceproducenterna på marknaden för person- och godstrafik.

Den nya lagen skapar ramar för att ordna offentligt finansierade persontransporter effektivare än hittills. Detta uppnås bl.a. genom att man utnyttjar digitalisering, kombinerade transporter och olika typer av transportmateriel. Enligt regeringsprogrammet är målet att kostnaderna för de offentligt understödda transporterna ska minska med tio procent från och med år 2017.

Lagen om transportservice bidrar till genomförandet av regeringens spetsprojekt för att skapa en digital tillväxtmiljö och spetsprojektet för smidigare författningar. Tack vare effektivare transporter förbättrar den nya lagen också möjligheterna att nå uppställda miljö- och klimatmål.

Obrutna och multimodala resekedjor blir möjliga

Lagen om transportservice främjar i betydande grad ibruktagandet av ny teknik, digitalisering och nya affärsmodeller. Det blir möjligt att få obrutna, multimodala resekedjor.

Med tanke på den framtida trafiken är det viktigt att information och informationssystem kan samköras och att de fungerar med öppna gränssnitt. Det centrala är att väsentlig information om mobilitetstjänster blir öppen och tillgänglig. Man har även tagit in bestämmelser om interoperabla biljett- och betalningssystem i lagen.

Lagreformen genomförs i tre faser. Ett utkast till lagens andra fas är ute på remiss till och med den 1 juni. I den andra fasen görs ytterligare insatser för att förbättra förutsättningarna för att digitalisera trafiktjänsterna och för att utnyttja information. Den andra fasen innebär även att ett register för trafikärenden införs. Utvecklandet av ett betjänande trafiksystem fortsätter genom att alla trafikformer tas med.

Minister Berner: Trafik är service

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd över att den första fasen av lagreformen har slutförts.

- Lagen om trafikservice är framför allt en förberedelse för framtiden. Vi behöver en flexibel lagstiftning för att trafiksystemets alla delar ska fås att fungera ihop. I och med denna lag tror jag att vi har en reell möjlighet att göra trafiken till en helhetsbetonad service för kunderna. Finland är en föregångare i detta arbete och detta ger oss konkurrensfördel, konstaterar minister Berner.

- Jag anser också att det är ytterst viktigt att lagen om transportservice hjälper oss att svara mot de utmaningar som klimatförändringen medför. Målen om minskade utsläpp för trafiken är betydande och för att förverkliga dem behöver vi många olika medel. Lagen om transportservice är ett av dem, säger Berner.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585, Twitter @op_rantala

Laura Vilkkonen, avdelningschef (öppna data, interoperabel information), tfn 0295 342 391, Twitter @vilkkonen

Susanna Metsälampi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 057, Twitter @SMetsalampi

Maija Ahokas, regeringsråd, tfn 0295 342 390, Twitter @mmaija