Laajakaistatuen jatkoa valmistellaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2020 8.28 | Julkaistu suomeksi 20.1.2020 klo 8.33
Tiedote
Valokuitukaapelin asennus (Kuva: Shutterstock)
Valokuitukaapelin asennus (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan laajakaistarakentamisen valtiontuen jatkamista. Uusi tukiohjelma käynnistyisi vuonna 2021.

Laajakaistarakentamiseen on myönnetty valtiontukea vuodesta 2010 alkaen. Edellisen Nopea laajakaista -tukiohjelman hakuaika päättyi vuonna 2018, mutta tukien maksaminen jatkuu arviolta vuoteen 2021 asti. Nyt tarkoituksena on mahdollistaa tukien hakeminen ja myöntäminen jälleen vuoden 2021 alusta lähtien. Tukiohjelman jatkaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Tukea myönnetään laajakaistarakentamiseen sellaisille alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Julkisen talouden suunnitelman mukaan valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen varataan 5 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

Mitä seuraavaksi?

Tukiohjelman jatkamisesta säädetään lailla. Lakiesitys valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Luonnoksesta pyydetään lausuntoja sidosryhmiltä ja asiaan liittyviltä viranomaisilta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa budjettilakina syksyllä 2020. Valmisteluasiakirjat tulevat nähtäville valtioneuvoston hankeikkunaan.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Katariina Vuorela, p. 0295 34 2029