Bredbandsstödet får fortsättning – KM bereder nytt program

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2020 8.28 | Publicerad på svenska 20.1.2020 kl. 8.33
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet börjar bereda en fortsättning av det statliga stödet för utbyggnaden av bredband. Det är meningen att det nya stödprogrammet ska inledas 2021.

Statligt stöd för byggande av bredband har beviljats från och med 2010. Ansökningstiden för det föregående stödprogrammet Snabbt bredband löpte ut 2018, men utbetalningen av stöden fortsätter uppskattningsvis fram till 2021. Nu vill man göra det möjligt att ansöka om och bevilja nya stöd från ingången av 2021. En uppföljning av stödprogrammet har skrivits in i regeringsprogrammet.

Stöd beviljas för utbyggnaden av bredbandet i områden där kommersiella krafter inte väntas bygga ut det förrän 2025. Enligt planen för de offentliga finanserna reserveras 5 miljoner euro för genomförandet av det riksomfattande bredbandsprojektet 2021.

Vad händer härnäst?

Bestämmelser om att fortsätta stödprogrammet utfärdas genom lag. Lagförslaget bereds vid kommunikationsministeriet. Utlåtanden om utkastet begärs av intressegrupper och relevanta myndigheter. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen som en budgetlag under hösten 2020. Beredningshandlingarna finns till påseende i statsrådets projektportal.

Mer information

Katariina Vuorela, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 029