Kysely meriliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta koskevan EU-säädännön uudistustarpeista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2016 12.56
Uutinen
Vuosaaren satama (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Vuosaaren satama (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Norminpurkutalkoot ovat käynnissä myös EU:ssa, jossa direktiivejä ja niiden toimivuutta tarkastellaan ns. REFIT-ohjelman puitteissa. Parhaillaan käsittelyssä on paketti merenkulun direktiivejä, joiden tehostamistarpeesta toivotaan kommentteja alan toimijoilta ja kaikilta merenkulun kehittämisestä kiinnostuneilta.

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen meriliikennettä koskevan EU-lainsäädännön tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi. Tarkastelun alla ovat mm. merenkulkijoiden koulutukset ja pätevyydet, ilmoitusmuodollisuudet ja meriliikenteen seuranta, satamavaltiotarkastukset sekä merionnettomuustutkintaa koskevat direktiivit.

Kuulemista koskevasta tiedotteesta löytyvät linkit kuultavana oleviin direktiiveihin ja komission kyselyyn.

Kysely on avoinna 8. tammikuuta 2017 asti.