Berätta din åsikt om behovet att modernisera EU-regelverket om säkra och effektiva sjötransporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2016 12.56 | Publicerad på svenska 14.12.2016 kl. 13.06
Nyhet
Nordsjö hamn (Bild: Rodeo)
Nordsjö hamn (Bild: Rodeo)

EU har i likhet med Finland gått in för att avveckla normer och därför granskas olika direktiv och effekterna av dem inom EU-kommissionens program REFIT. För närvarande behandlas ett direktivpaket som gäller effektiviseringen av sjötransporter och nu välkomnas åsikter och synpunkter från aktörerna inom branschen och från alla andra som vara med och utveckla sjöfarten.

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att utvärdera hur effektiv och ändamålsenlig EU-lagstiftningen om sjötransporter är. Föremål för granskningen är bland annat de direktiv som gäller utbildning och certifikat för sjöfolk, rapporteringsformaliteter, uppföljningen av sjötransporter, hamnstatskontroller samt utredningen av olyckor i sjötransportsektorn

Enkäten är öppen till den 8 januari 2017. På pressmeddelande finns länkar till direktiven och enkäten.