Kyllönen: Periaatepäätös on vankka pohja jatkotoimille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2012 12.46
Uutinen

Hallitus hyväksyi 5. joulukuuta 2012 periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta. Päätöksen toimenpiteet keskittyvät päihteettömään tieliikenteeseen, liikennevalvonnan lisäämiseen ja kehittämiseen sekä tieliikennesääntelyn ja hallinnon kehittämiseen.

Tieliikenteen turvallisuus on Suomessa parantunut selvästi pitkällä aikavälillä, mutta liikenneturvallisuusvision välitavoitetta, alle 250 kuolemaa vuonna 2010, ei ole saavutettu. Vuonna 2010 Suomessa kuoli tieliikenteessä 272 henkilöä. Vuonna 2011 lukumäärä oli 292 henkilöä.

- Tavoitteenamme on olla Euroopan liikenneturvallisimpien maiden joukossa, mutta sijoituksemme asukaslukuun suhteutetussa vertailussa on viime vuosina heikentynyt. Vuonna 2011 olimme selvästi muiden Pohjoismaiden takana, vasta sijalla 12, ministeri Kyllönen huomauttaa.

Tieliikenteen turvallisuudelle asetettu konkreettinen lähiajan tavoite on, että vuonna 2014 tieliikennekuolemia olisi enintään 218. Tavoite vuodelle 2020 on enintään 136 tieliikennekuolemaa ja enintään 5 750 tieliikenteessä loukkaantunutta. Samantasoinen puolittamistavoite on asetettu kaikille EU:n jäsenvaltioille.

- Olen tyytyväinen, että pääsimme avoimen ja tavoitteellisen keskustelun avulla yhteisymmärrykseen toimenpiteistä, joilla otetaan kiinni menneiden vuosien aikana tekemättä jäänyttä työtä.

- Liikenneturvallisuudessa jokaisella on vastuu omista teoistaan ja oman lähiyhteisön hyvinvoinnista. Mutta myös yhteiskunnan tekoja ja tukea tarvitaan ja siinä periaatepäätös on vankka pohja. Tästä on hyvä edetä kohden eurooppalaista kärkeä, ministeri Kyllönen toteaa tyytyväisenä.

Liikenneturvallisuuden kymmenen vastuullisuuden teesiä

1) Parantaa valvontaviranomaisten mahdollisuutta puuttua päihtyneiden kuljettajien toimintaan.
2) Ennalta estää rattijuopumuksia ja edistää alkolukon käyttöä.
3) Käynnistää alle 25-vuotiaiden rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitus.
4) Käynnistää liikennevalvonnan kehittämisohjelma vuosille 2013-2015.
5) Kehittää ja lisätä automaattista liikennevalvontaa.
6) Parantaa suojatieturvallisuutta.
7) Parantaa suunnitelmallista ja poikkihallinnollista liikenneturvallisuussuunnittelua.
8) Kehittää ajoterveyden arviointijärjestelmä.
9) Käynnistää tieliikennelain kokonaisuudistus.
10) Selvittää ajo-oikeuden virhepistejärjestelmän käyttöönottoa.