Kyllönen: Principbeslutet är en stabil grund för ytterligare åtgärder

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2012 12.46 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Regeringen godkände den 5 december 2012 ett principbeslut om förbättring av säkerheten i vägtrafiken. Åtgärderna inom beslutet fokuserar på rusmedelsfri vägtrafik, ökad och effektiviserad trafikövervakning samt utveckling av vägtrafikregleringen och administrationen.

På lång sikt har vägtrafikens säkerhet förbättrats i Finland, men trafiksäkerhetsvisionens etappmål, färre än 250 dödsolyckor år 2010, uppnåddes inte. År 2010 omkom i Finland 272 personer i vägtrafiken. År 2011 var antalet 292 personer.

- Vårt mål är att vara bland de trafiksäkraste staterna i EU, men vår ställning i proportion till folkmängden har försämrats under de senaste åren. År 2011 hade de andra nordiska länderna klart gått om oss och vi låg på tolfte plats, påpekar minister Kyllönen.

En konkret målsättning som ställts upp för vägtrafiksäkerheten för de närmaste åren är att det 2014 ska förekomma högst 218 dödsfall i trafiken. Målet för 2020 är att det ska förekomma högst 136 dödsfall i vägtrafiken och högst 5 750 skadade i vägtrafiken. Halveringsvisioner på samma nivå har fastställts i alla EU:s medlemsländer.

- Jag är nöjd med att vi med en öppen och målinriktad diskussion kunde uppnå samförstånd om de åtgärder, som fordras för att vi ska kunna komma i kapp med det arbete som inte utförts under gångna år.

- Inom trafiksäkerheten bär var och en ansvar för sina egna handlingar och för den egna närmiljöns välmående. Men även samhälleliga handlingar och stöd behövs, och principbeslutet är en stabil grund för dessa ändamål. Nu har vi en bra utgångspunkt för att ta sikte på den europeiska toppen, konstaterar minister Kyllönen nöjt.

De tio teserna om ansvar för trafiksäkerheten

1) Förbättra övervakningsmyndigheternas möjligheter att ingripa då det gäller förare under påverkan av rusmedel.
2) Förebygga rattfylleri och främja användningen av alkolås.
3) Inleda en kartläggning av rusmedelssituationen för personer under 25 år som misstänks för rattfylleri.
4) Starta ett utvecklingsprogram för trafikövervakningen för år 2013-2015.
5) Utveckla och öka automatövervakningen av trafiken.
6) Förbättra säkerheten för skyddsvägar.
7) Förbättra strategisk och tväradministrativ planering av trafiksäkerheten.
8) Utveckla bedömningssystemet för körhälsa.
9) Inleda en helhetsmässig förnyelse av vägtrafiklagen.
10) Utreda ibruktagandet av ett system med felpoäng för körrätt.