Kyberturvallisuutta vahvistetaan laajalla yhteistyöllä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2023 9.00
Kolumni
Rauli Paananen. (Kuva: LVM)

Kyberturvallisuus on yksi kansallisen turvallisuutemme kulmakivistä. Turvallinen digitaalinen yhteiskunta edellyttää suojelua erilaiselta kybervaikuttamiselta.

Suomella on vahvat perinteet tieto- ja kyberturvallisuuden alalla. Suomen kybersuojaus toimii aktiivisesti ja torjuu uhkia joka päivä. Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, poliisi ja puolustusvoimat tekevät tiivistä yhteistyötä, ja myös pysäyttävät käynnissä olevia kyberuhkia.

Viranomaisten kesken työnjako on selvä ja perustuu lainsäädäntöön. Parannukset tähän lainsäädäntöön voisivat mahdollistaa vielä tehokkaamman yhteistyön turvallisuutemme eteen.

Kyberturvallisuus ei kuitenkaan ole vain viranomaisten vastuulla. Viranomaisten rinnalla tuhansien yritysten ja organisaatioiden kyberammattilaiset tekevät osansa uhkien torjumisessa. 

Suomessa yritykset omistavat suurelta osin kriittisen infrastruktuurin ja hallinnoivat valtavaa datamassaa. Siksi niiden rooli Suomen kyberympäristön suojelemisessa on ratkaisevan tärkeä.

Yritykset ovat myös vastuussa lainsäädännön ja määräysten noudattamisesta. Lisäksi yritykset huolehtivat omasta tietoturvastaan ja varautuvat mahdollisiin kyberhyökkäyksiin, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä tai mainekolhuja.

On hyvä huomata, että kyberturvallisuus ei ole ainoastaan tekninen asia, vaan koskettaa meitä jokaista – valtion ja yritysten lisäksi myös järjestöjä ja kansalaisia. Siksi sen vahvistaminen edellyttää laajaa yhteistyötä.

Kyberturvallisuus on globaali kysymys. Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisillä areenoilla, kuten EU:ssa, NATO:ssa, YK:ssa ja ETYJissä, edistäen kyberalan sääntelyä, normeja ja luottamusta. Olemme sitoutuneet tukemaan avointa, vapaata ja turvallista kyberavaruutta, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta.

Vaikka olemme hyvin varautuneita ja verkostoituneita, emme voi levätä laakereillamme. On tärkeä ymmärtää, että kyberuhkat ovat jatkuvassa muutoksessa. Ne voivat ilmetä monin eri tavoin, olla nopeita ja globaaleja, ja niillä voi olla vakavia vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja kansalaisten hyvinvointiin. 

Kyberturvallisuus on yhteinen haaste ja mahdollisuus. On ensisijaisen tärkeää, että kaikki yhteiskunnan toimijat ovat tietoisia ja vastuullisia kyberturvallisuudesta. 

Meidän on jatkettava kyberturvallisuuden kehittämistä ja ylläpitämistä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Näin voimme luoda luottamusta ja varmistaa digitaalisen yhteiskuntamme toimintakyvyn kaikissa tilanteissa.

 

Rauli Paananen
valtion kyberturvallisuusjohtaja