Kyberturvallisuuskeskuksesta Suomen kansallinen kyberturvallisuuden koordinointikeskus

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2021 13.37 | Julkaistu suomeksi 30.9.2021 klo 14.08
Tiedote
EU-lippu ja Euroopan kartta tietokoneen näytöllä. (Kuva: Mika Pakarinen/Keksi)
EU-lippu ja Euroopan kartta tietokoneen näytöllä. (Kuva: Mika Pakarinen/Keksi)

Hallitus antoi 30. syyskuuta 2021 eduskunnalle lakiesityksen, jolla Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus nimettäisiin Suomen kansalliseksi kyberturvallisuuden koordinointikeskukseksi EU:n laajuiseen koordinointikeskusten verkostoon. Uusi tehtävä vahvistaisi Kyberturvallisuuskeskuksen roolia suomalaisen kyberturvallisuuteen perustuvan elinkeinotoiminnan tukemisessa.

Neuvoston ja parlamentin asetus Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta tuli voimaan 28.6.2021. Asetuksen tavoitteena on syventää julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja tutkimusmaailman välistä yhteistyötä kyberturvallisuuden saralla.

Yhteistyö EU:n asetuksella perustettavan kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston kanssa vahvistaisi Kyberturvallisuuskeskuksen roolia ja tukisi osaltaan suomalaisen kyberturvallisuusalan kehittymistä.

Kyberturvallisuuskeskukselle tulisi kansallisena koordinointikeskuksena hoidettavaksi uusia EU:n asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Tällaisia olisivat erityisesti kyberturvallisuusalan kansallisen tason sidosryhmistä koottavan yhteisön rakentamiseen ja toiminnan koordinointiin liittyvät tehtävät sekä kansallisen tason yhteyspisteenä toimiminen. Osa tehtävistä olisi sellaisia, joita vastaavia virastossa hoidetaan jo nykyisin.

Kansallinen koordinointikeskus on ennen kaikkea strateginen investointi Suomen kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseen. Koordinointikeskuksen sijoittaminen Kyberturvallisuuskeskukseen tukisi samalla Suomen kyberturvallisuusstrategian ja valtioneuvoston kyberturvallisuuden kehittämisohjelmaa koskevan periaatepäätöksen tavoitteita.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Kansallisen koordinaatiokeskuksen nimeämisen tulisi olla voimassa 28.12.2021.

Lisätietoja:

ylijohtaja Laura Eiro, p. 046 920 4696, Twitter: @EiroLaura

ylitarkastaja Erica Karppinen, p. 050 467 1278