Kyberturvallisuuskeskuksesta kansallinen kyberturvallisuuden koordinointikeskus EU-verkostoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2021 13.35 | Julkaistu suomeksi 19.11.2021 klo 9.40
Tiedote
Bittivirtaa datakeskuksessa. (Kuva: Shutterstock/LVM)
Bittivirtaa datakeskuksessa. (Kuva: Shutterstock/LVM)

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti hyväksyisi Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisen Suomen kansalliseksi kyberturvallisuuden koordinointikeskukseksi EU:n laajuiseen koordinointikeskusten verkostoon.

Uusi tehtävä vahvistaisi Kyberturvallisuuskeskuksen mahdollisuuksia tukea kyberturvallisuuteen perustuvaa suomalaista elinkeinotoimintaa. Myös yhteistyö EU:n laajuisen verkoston kanssa vahvistaisi Kyberturvallisuuskeskuksen roolia ja tukisi osaltaan suomalaisen kyberturvallisuusalan kehittymistä.

Kyberturvallisuuden koordinointikeskuksen nimeämisen taustalla on neuvoston ja parlamentin asetus Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta. Asetus tuli voimaan 28.6.2021. Asetuksen tavoitteena on syventää julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja tutkimusmaailman välistä yhteistyötä kyberturvallisuuden saralla. 

Kyberturvallisuuskeskukselle tulisi kansallisena koordinointikeskuksena hoidettavaksi uusia EU:n asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Keskuksen tehtävänä olisi koota kansallisen tason sidosryhmistään yhteisö ja koordinoida tämän toimintaa. Lisäksi keskus toimisi Suomen yhteyspisteenä EU:n koordinointikeskusten verkostossa.

Kyberturvallisuuskeskus hoitaa jo tällä hetkellä monia asetuksessa kansallisille koordinaatiokeskuksille säädettyjä tehtäviä.

Kansallinen koordinointikeskus on ennen kaikkea strateginen investointi Suomen kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseen. Koordinointikeskuksen sijoittaminen Kyberturvallisuuskeskukseen tukee Suomen kyberturvallisuusstrategian tavoitteita ja valtioneuvoston periaatepäätöstä kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lakimuutokset Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä Suomen kansalliseksi kyberturvallisuuden koordinointikeskukseksi perjantaina 19.11.2021. 

Esityksen mukaan lait tulisivat voimaan keskiviikkona 1.12.2021

Lisätietoja:

ylijohtaja Laura Eiro, p. 046 920 4696, Twitter: @EiroLaura

ylitarkastaja Erica Karppinen, p. 050 467 1278