Cybersäkerhetscentret blir nationellt samordningscentrum för cybersäkerhet inom EU-nätverk

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 13.35 | Publicerad på svenska 19.11.2021 kl. 9.40
Pressmeddelande
Bitström i datacentret. (Bild: Shutterstock / LVM)
Bitström i datacentret. (Bild: Shutterstock / LVM)

Regeringen föreslår att republikens president ska godkänna att Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter ska utses till nationellt samordningscentrum för cybersäkerhet inom det EU-omfattande nätverket av nationella samordningscentrum.

Det nya uppdraget stärker Cybersäkerhetscentrets möjligheter att stödja finländsk näringsverksamhet som baserar sig på cybersäkerhet. Även samarbetet med det EU-omfattande nätverket kommer att stärka Cybersäkerhetscentrets roll och bidra till utvecklingen av den finländska cybersäkerhetssektorn.

Bakgrunden till utnämningen av samordningscentrum för cybersäkerhet är rådets och parlamentets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum. Förordningen trädde i kraft den 28 juni 2021. Syftet med förordningen är att fördjupa samarbetet mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn och forskningsvärlden inom cybersäkerhetsområdet. 

Cybersäkerhetscentret får i egenskap av nationellt samordningscentrum nya uppgifter som anges i EU:s förordning. Centret har till uppgift att samla ihop nationella intressentgrupper inom området till ett samfund och samordna dess verksamhet. Dessutom ska centret vara Finlands kontaktpunkt i nätverket av EU:s samordningscentrum.

Cybersäkerhetscentret sköter redan nu många av de uppgifter som enligt förordningen ska höra till de nationella samordningscentrumen.

Det nationella samordningscentrumet är framför allt en strategisk investering i cyberkompetensen i Finland. Placeringen av samordningscentrumet vid Cybersäkerhetscentret stöder målen i Finlands cybersäkerhetsstrategi och statsrådets principbeslut om ett program för utveckling av cybersäkerheten.

Vad händer härnäst?

Republikens president har för avsikt att stadfästa lagändringarna som gäller utnämnandet av Cybersäkerhetscentret till nationellt samordningscentrum för cybersäkerheten i Finland fredagen den 19 november 2021. 

Enligt propositionen avses lagarna träda i kraft onsdagen den 1 december 2021.

Ytterligare information:

Laura Eiro, överdirektör, tfn 046 920 4696, Twitter: @EiroLaura

Erica Karppinen, överinspektör, tfn 050 467 1278