Kuulemistilaisuus LVM:n hallinnonalan virastouudistuksesta 24.11.

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2017 9.43
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti keväällä 2017 hallinnonalansa virastouudistushankkeen, jonka tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin. Ministeriö järjestää virastouudistuksesta sidosryhmille kuulemistilaisuuden 24. marraskuuta 2017. Tilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä.

Uudistuksessa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi. Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminto yhtiöitettäisiin valtion kokonaan omistamaksi erityistehtäväyhtiöksi. Jäljelle jäävä Liikennevirasto jatkaisi väyläverkosta vastaavana virastona.

Kuulemistilaisuus on osa hankkeen valmistelua. Tarkoitus on, että luonnokset hallituksen esityksiksi koskien virastouudistusta olisivat lähdössä laajalle lausuntokierrokselle vielä kuluvan vuoden aikana. Uusien organisaatioiden on tarkoitus aloittaa 1. tammikuuta 2019. Uudistus ei koske ministeriön hallinnonalalla toimivaa Ilmatieteen laitosta, vaan se jatkaisi nykymuodossaan omana virastona.

Virastouudistuksen tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin, kehittää hallinnonalan strategista ohjausta ja saada synergiaetuja. Tavoitteena on myös parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisen tavoitteena on lisäksi viranomaistehtävien selkiyttäminen ja liikennealan säätelyn sujuvoittaminen. Uudistuksella pyritään edesauttamaan liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämistä ja uuden liiketoiminnan syntymistä.